18 kwietnia, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Zmiany podatkowe dla inwestorów w polskie nieruchomości

Kompleksowy zestaw zmian podatkowych w Polsce (tzw. „Porozumienie polskie”) wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r. (z pewnymi wyjątkami, które mają zostać wprowadzone w 2023 r.). Część zmian dotknie szczególnie branżę nieruchomości.

Od 1 stycznia 2022 r. firmy z branży nieruchomości (w rozumieniu polskich przepisów CIT – patrz niżej) będą zobowiązane do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości w kwocie nieprzekraczającej kwoty dokonanej zgodnie z zasadami rachunkowości.

Jednak firmy z branży nieruchomości, które do celów księgowych ujmują spółki nieruchomościowe jako inwestycje (przede wszystkim budynki wynajmowane osobom trzecim) nie podają dodatkowych informacji o interpretacji tej zasady ani oficjalnego uzasadnienia zmian lub zmian.

W takiej sytuacji nieruchomości oferowane są w księgach po rozsądnej wartości rynkowej i nie wymaga się amortyzacji księgowej. Są na to dwa możliwe wyjaśnienia. W najgorszym przypadku należy odliczyć amortyzację podatkową takiego budynku, jeśli dana spółka nie pomniejsza wartości budynku dla celów księgowych (jeśli ta nieruchomość jest przeszacowana do wartości godziwej).

W takim przypadku nie można skutecznie ubiegać się o amortyzację podatkową, co negatywnie wpłynie na przepływy pieniężne. Niezależnie od opisu, zaniżona wartość podatkowa takiej nieruchomości będzie zaliczana do kosztów uzyskania przychodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Ponadto ogólne zwolnienie z amortyzacji podatkowej budynków mieszkalnych i mieszkań. Początkowo zmiana miała wejść w życie w 2022 roku, ale w końcowych etapach procesu legislacyjnego została przesunięta na 2023 rok. Ponownie negatywnymi skutkami dla przepływów pieniężnych firm posiadających takie aktywa (zwłaszcza sektora najmu w stosunku do sektora prywatnego) są koszty uzyskania przychodu związane z ich nabyciem lub zagospodarowaniem, które zostaną rozliczone w formie umowy nieruchomości na czas wyjścia, a nie amortyzację podatkową.

Wiele zmian związanych z finansami w praktyce wpłynie na branżę nieruchomości. Obecnie nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego można uznać za koszt uzyskania przychodu do limitu: 3 mln zł (ok. 1,2 mln USD) i/lub 30% EBITDA podatkowa. Są spory z organami podatkowymi, ale generalnie sądy wykonawcze upierają się, że powinno to być wspólne (suma dwóch kwot).

READ  Tysiące ukraińskich uchodźców godzinami czekają w kolejce po polskie dowody osobiste

Od 1 stycznia 2022 r. limit będzie ustalany w następujący sposób: 3 mln zł lub 30% EBITDA podatkowa – w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa. Ponadto wydatki na finansowanie kredytu uzyskane od podmiotu powiązanego nie podlegają bezpośrednio ani pośrednio odliczeniu od podatku od transakcji kapitałowych, zwłaszcza w obszarze wykorzystywanym do nabycia udziałów.

Nowy podatek (tzw. minimalny CID) zostanie obciążony spółkami i podatkowymi grupami kapitałowymi oraz stałymi firmami podatników zagranicznych o niższych zyskach (CIT przynoszący stratę lub przychód z transakcji biznesowych i wskaźnik dochodów). Nie więcej niż 1%).

Zasadniczo minimalny podatek CIT to 0,4% przychodów operacyjnych, ponad 10% kosztów finansowania dłużnego ponoszonych w imieniu spółek powiązanych oraz ponad 30% podatku (Zarobki przed odsetkami, Linie, Amortyzacja i amortyzacja) 10% kosztów zakupu EBITDA i niektórych Usług lub Przywilejów (tj. usług doradczych, reklamowych, zarządzania i kontroli, w tym przetwarzania danych i niektórych wartości niematerialnych) w imieniu spółek powiązanych lub od rajów podatkowych – 3 mln zł plus 5% EBITDA podatku .

Podatnicy mogą odliczyć minimalną kwotę CID za dany rok od CIT obliczonego na zasadach ogólnych. Jednak minimalny podatek CIT będzie odliczany tylko przez trzy kolejne lata podatkowe. Prawo przewiduje określone warunki – na przykład dla podatników do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej (w ciągu pierwszych trzech lat) lub dla grup spółek będących polskimi rezydentami podatkowymi.

Nowa ustawa obejmuje również tzw. „podatek od dochodu zamiennego” (niektóre koszty ponoszone przez zainteresowaną stronę są faktycznie opodatkowane 19% podatkiem, chyba że strona ta prowadzi rzeczywistą działalność gospodarczą na terenie UE lub EOG), wprowadzenie wynagrodzeń i zwrotów powyżej 2 mln zł Dywidendy / odsetki / tantiemy wypłacane zainteresowanym za granicą oraz dywidendy ukryte (odliczenia podatkowe niektórych wydatków wypłacanych zainteresowanym stronom mogą budzić wątpliwości; zmiana ta została przesunięta do 2023 r.).

READ  Wiodąca partia tworząca Ministerstwo Transformacji Energetycznej

Sektor nieruchomości jest przedmiotem szczególnego zainteresowania państwa. Polska umowa, kolejna ścisła reforma podatkowa, zwiększy ogólne opodatkowanie sektora nieruchomości. Firmy zajmujące się nieruchomościami poniosą dodatkowe koszty w celu spełnienia nowych (i niejednoznacznych) wymogów zgodności.

Piotr Pascoe

Starszy Menedżer, MDDP Polska

Materiały na tej stronie przeznaczone są dla instytucji finansowych, profesjonalnych inwestorów i ich profesjonalnych doradców. To jest tylko dla informacji. Przeczytaj nasze Zasady i warunki i Polityka prywatności Przed skorzystaniem z serwisu. Wszystkie produkty podlegają ścisłym prawom autorskim.

© 2021 EuroMoney Corporate Investor PLC. Poproś o pomoc Nasze FAQ.