18 kwietnia, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Zapał Polski do UE słabnie – Euractive

Zapał Polski do UE słabnie – Euractive

Niedawne sondaże na korzyść proeuropejskiego premiera Donalda Tuska sugerują co innego, jak wynika z niedawnego sondażu, w którym Polacy opowiadają się za członkostwem w UE znacznie mniej niż w 2020 r. – rok po poprzednich wyborach do UE.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez IBRIS RzeczpospolitaCoraz mniej Polaków uważa, że ​​zalety członkostwa Polski w UE przeważają nad jego wadami, a odsetek zwolenników UE spadł w ciągu trzech lat o 11 punktów procentowych.

Na pytanie, czy członkostwo w UE niesie ze sobą więcej zalet czy wad, niewielka większość respondentów (53,5%) wskazała na zalety. Jednocześnie 16,7% uważało, że przeważyło to nad stratami, a 24,7% uważało, że znoszą się one nawzajem.

Jak wynika z sondażu, spadek odsetka zwolenników UE można wytłumaczyć wzrostem odsetka zwolenników UE zarówno korzyści, jak i kosztów członkostwa w UE, podczas gdy liczba sceptyków UE nie uległa większym zmianom. .

Jak wynika z sondażu, w komunikacji politycznej pojawiają się także różne poglądy na temat UE.

O ile wyborcy konserwatywnej Partii Prawo i Sprawiedliwość (PiS) odnotowali spadek poparcia dla członkostwa w UE z 47% do 17% w 2020 r., o tyle poparcie dla UE wśród wyborców Sojuszu Obywatelskiego Donalda Tuska (KO, EPP/S&D) pozostało stabilne. 95% w 2020 r. i 94% dzisiaj.

Pieniądze są potężną motywacją

Wśród największych korzyści wynikających z członkostwa w UE respondenci wymieniali kwestie praktyczne, takie jak otwarte granice i swoboda przemieszczania się (32,2%), dostęp do funduszy unijnych (21,3%) oraz zwiększone bezpieczeństwo we własnym kraju (24,7%). Polacy cenią sobie także możliwość studiowania za granicą.

Wśród braków respondenci wymieniali Polskę (33,8%), nierówne traktowanie państw członkowskich (30,5%), niewystarczającą politykę migracyjną (12,5%) oraz fakt, że Polska jest przez Unię Europejską źródłem taniej siły roboczej (4,6%) ).

Tymczasem z analizy polskiego Pekao Banku wynika, że ​​Polska jest największym beneficjentem rozszerzenia UE, ponieważ jej PKB w latach 2004-2022 podwoi się, znacznie więcej niż jakikolwiek inny kraj w regionie.

READ  Ambasada rosyjska poinformowała, że ​​Polska skonfiskowała wszystkie pieniądze z kont dyplomatów

Polska jest jedynym krajem w regionie, który zwiększył swój udział w handlu UE z 3% do 6%.

W 2024 roku przypada 20. rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Kraj ten sprawował niegdyś prezydencję w UE w 2011 r., a Tusk ponownie zostanie premierem w przyszłym roku.

(Aleksandra Krzysztoszek | Euractiv.pl)

Przeczytaj więcej z Euractiv

Zapisz się teraz do naszego biuletynu Wybory do UE Dekodowane