23 czerwca, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

UE wszczyna postępowanie prawne przeciwko Polsce w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego

Flagi Polski i UE Podczas wiecu poparcia dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej trybunał konstytucyjny podważył naczelną zasadę prawa unijnego, kierując się orzeczeniem o konstytucyjnym prymacie nad prawem UE. , 10 października 2021 r. za pośrednictwem REUTERS Patryk Ogorzałek / Agencja Gazeta

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać nieograniczony bezpłatny dostęp do Reuters.com

BRUKSELA, 22 grudnia (Reuters) – Europejski Trybunał Sprawiedliwości wszczął w środę postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce w związku z orzeczeniami kwestionującymi pierwszeństwo prawa unijnego w zakresie prawa krajowego w lipcu i październiku.

„Komisja uważa, że ​​te orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego naruszają ogólne zasady autonomii, pierwszeństwa, skuteczności i konsekwentnego stosowania prawa unijnego oraz moc wiążącą orzeczeń Trybunału UE” – powiedział. .

Akcja prawna Komisji w obronie porozumień unijnych jest przedłużeniem konfliktu z Warszawą o praworządność, który rozpoczął się po przejęciu władzy przez rządzącą Polską nacjonalistyczną i eurosceptyczną partia PiS w 2015 roku.

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać nieograniczony bezpłatny dostęp do Reuters.com

Komisja stwierdziła, że ​​konflikt opóźnił przekazanie Polsce miliardów euro z unijnego funduszu naprawczego, ponieważ polskie sądy nie były niezależne od wpływów politycznych, a fundusze nie były chronione przed nadużyciami.

W oświadczeniu komisja stwierdziła, że ​​orzeczenia polskiego Trybunału Konstytucyjnego naruszyły zagwarantowane w traktatach unijnych prawo do skutecznej ochrony sądowej, a polskie sądy naruszają prawo do działania.

„Komisja ma wreszcie poważne wątpliwości co do niezawisłości i bezstronności Trybunału Konstytucyjnego i uważa, że ​​nie spełnia już wymogów trybunału ustanowionego wcześniej ustawą” – stwierdził.

Premier Polski Mateusz Morawiecki powiedział, że nie zgadza się ze stanowiskiem Komisji Europejskiej i źle rozumie jej uprawnienia.

„Myślę, że możliwości większej liczby państw członkowskich UE (UE) powinny być ograniczone” – powiedział.

READ  Finanse na zwiększenie obecności w Polsce w celu dostosowania się do lokalnych przepisów - Giełdy Bitcoin News

Polska ma dwa miesiące na odpowiedź na wystosowane w środę wezwanie do usunięcia uchybienia. Jeżeli Komisja nie jest usatysfakcjonowana odpowiedzią Warszawy, może przesłać do Polski uzasadnioną opinię z żądaniem przestrzegania prawa UE, ponownie z dwumiesięcznym terminem na odpowiedź.

Następnie Komisja może wnieść pozew przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału, nakładając na Warszawę dzienne kary do czasu jej spełnienia. Podobne dzienne kary nałożyła już na Polskę w dwóch innych sprawach, teraz w sumie do 1,5 mln euro (1,70 mln dolarów) dziennie.

(1 USD = 0,8850 euro)

Zarejestruj się teraz, aby uzyskać nieograniczony bezpłatny dostęp do Reuters.com

Raport Jana Strupczewskiego, Raport dodatkowy Pawła Florkiewicza i Alana Charlisha; Montaż przez Barbarę Lewis

Nasze standardy: Zasady zaufania Thomson Reuters.