22 kwietnia, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Tło polskiego nacjonalizmu | litery

Nie mogę mówić za Węgry, ale bardzo szczegółowy opis liberalizmu polskiego i węgierskiego (Długie czytanie, 24 czerwca) unika pewnych ważnych wymiarów – zwłaszcza wpływu mesjanizmu narodowego na psychikę polską w reakcji na rozbiory Polski pod koniec XVIII wieku, które doprowadziły do ​​zniknięcia Polski z mapy. Wydarzenia te wstrząsnęły intelektualistami i przekształciły polskich poetów i artystów w orędowników duszy narodowej poprzez pisma profetyczne, w których Polska jawi się jako Chrystus Europy, którego cierpienia prowadzą do całkowitego odrodzenia kultury europejskiej.

Ten wpływ – szerzony przez XIX-wiecznych polskich poetów Adama Mikiewicza, Juliusza Zovakiego i Jigmunda Kraczyka – został wzmocniony przez papieża Jana Pawła II, który wydaje się być pisany przez poetów. W rzeczywistości wiersz Sowakiego przepowiada przybycie słowiańskiego papieża, który założy kraj i wszystko Europa Uwolniony od tyranii. Mimo niepowodzeń zachodniego liberalizmu jako współczesnej pielęgniarki, to tło jest kolebką polskiego nacjonalizmu.
Michał Kowaliewski
Melbourne Osmond, Dorset

Masz komentarz do czegokolwiek, co przeczytałeś dzisiaj w Guardianie? Proszę E-mail Twój list do nas zostanie rozpatrzony do publikacji.

READ  Polskie firmy przyjazne LGBTQ pomimo polityki – DW – 14.10.2023