22 czerwca, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Polski sąd odracza sprawę konstytucyjną, która może pogłębić konflikt z UE

Napisane przez Alana Charlischa i Powella Florkievicha

WARSZAWA (Reuters) – Wtorkowy wyrok w sprawie przyznania przez konstytucję pierwszeństwa porozumieniom unijnym został przełożony w sprawie, która może doprowadzić do konfliktu Warszawy z Brukselą o praworządność.

Trybunał Konstytucyjny zawiesił postępowanie i wznowi je w czwartek.

Ma na celu obalenie roszczeń Warszawy ze strony Komisji Europejskiej jako niesprawiedliwej ingerencji w jej sprawy wewnętrzne, ale krytycy twierdzą, że kwestionowanie prymatu prawa unijnego podważa funkcjonowanie sojuszu i dotyka dalszych członków Polski.

„Najwyższe miejsce w porządku czynności prawnych zajmuje Konstytucja” – powiedział w sądzie Christophe Szuki z Rządowego Centrum Prawa. „Możliwość publikowania decyzji podważających Konstytucję nie została przekazana władzy niepaństwowej”.

Krytycy twierdzą, że Polska jest uwikłana w długotrwały konflikt z Unią Europejską o reformy sądownictwa, które podważają niezależność sądownictwa, ale rządząca nacjonalistyczna partia Prawo i Sprawiedliwość (PIS) potrzebuje, aby sądy działały skuteczniej i usuwały resztki .

Paes twierdzi, że UE ingeruje w prawo Polski do stanowienia własnego prawa, kwestionując reformy, aw marcu premier Matos Moraveki zwrócił się do trybunału konstytucyjnego o rozstrzygnięcie, czy nadać polskiej konstytucji priorytet.

„Igrać z ogniem”

Komisja Europejska zwróciła się do Polski, aby nie kwestionowała prymatu prawa unijnego, którego dotyczy konkurencja z podstawowymi zasadami obozu.

Rzecznik praw człowieka Adam Botner, krytyk rządowy, ostrzegł sąd, że nieprzestrzeganie prawa UE może mieć tragiczne konsekwencje.

„Jeśli Trybunał Konstytucyjny pójdzie tą drogą, to igra z ogniem… prędzej czy później doprowadzi do wydalenia Polski z UE” – powiedział.

W ramach akcji zainicjowanej przez Brukselę przeciwko Polsce, Europejski Trybunał Sprawiedliwości w zeszłym roku zwrócił się do Warszawy o zawieszenie składu powołanego do regulowania sędziów.

Panel – Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego – zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem, czy takie zawieszenie jest niezgodne z Konstytucją. Trybunał orzeka w tej sprawie w środę.

READ  Polska zdobywa 11 praw do Pucharu Niemiec DFB-Pokal - Digital TV Europe

Krytycy rządu twierdzą, że sam trybunał konstytucyjny został upolityczniony w wyniku reform Paisa, czemu rząd zaprzecza.

Prezes PICE Jaroslav Kaczyński określił przewodniczącą trybunału Julię Prylapską jako „bliską przyjaciółkę”.

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w maju, że polskiej agencji odmówiono jej prawa do formalnej rozprawy przed Trybunałem Konstytucyjnym za niezgodne z prawem powołanie sędziego.

(Raport Alana Charlischa, Raport dodatkowy Anny Volodorsak-Chemk; pod redakcją Michaela Perry’ego i Nicka McPhee)