31 maja, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Polski minister mówi, że europejskie prawo o prawach narusza konstytucję

WARSZAWA (Reuters) – Polski minister sprawiedliwości wezwał w czwartek do trybunału konstytucyjnego, czy artykuł z europejskiej konferencji na temat praw człowieka narusza konstytucję, pogłębiając międzynarodowe kontrowersje wokół reformy sądownictwa w Polsce.

Krytycy, w tym Unia Europejska, orzekły, że polski nacjonalistyczny rząd podważa niezawisłość sędziów, aw maju orzekł, że Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) bezprawnie powołał sędziego Trybunału Konstytucyjnego, odmawiając spółce prawa do prawidłowego procesu.

Artykuł 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka stanowi, że „każdy ma prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego ustawą oraz do rzetelnego i sprawiedliwego procesu w rozsądnym terminie”.

Europejska Konferencja Praw Człowieka dotyczy członków Rady Europejskiej, która powstała w celu ochrony praw człowieka i praworządności po II wojnie światowej. Rada Europy jest strażnikiem EKPC i jest oddzielona od Unii Europejskiej.

Zgodnie z uzasadnieniem wniosku Zbigniewa Ziobry, pełniącego również funkcję oskarżyciela publicznego, art. , prawa Polska.

„Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który podważył legitymację sędziów powołanych do polskiego Trybunału Konstytucyjnego… narusza suwerenność Polski” – poinformowała w oświadczeniu Prokuratura Generalna.

„Taka ingerencja organizacji międzynarodowych w model krajowego trybunału konstytucyjnego grozi zamętem prawnym”.

Posunięcie Geopro, lidera arcykonserwatywnego, eurosceptycznego młodszego partnera w polskiej koalicji rządzącej, największego ze wschodnich członków UE, wydaje się zbliżać do krytycznego momentu w trwającej od dawna kontrowersji rządu wokół reformy sądownictwa.

Komisja Europejska nakazała Polsce do 16 sierpnia zastosować się do orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) w Warszawie, że organizacja regulująca polskich sędziów narusza prawo UE i powinna zostać zawieszona.

Jeśli Polska nie zastosuje się do tego, Komisja zwróci się do TSUE o nałożenie sankcji finansowych na Warszawę.

ETPC nie odpowiedział natychmiast na prośbę o komentarz.

(Raportowanie Alana Charlisha; Edytowanie przez Nicka McPhee)