Urząd Regulacji Energetyki (URE) ogłosił ostateczne wyniki Aukcja fotowoltaiczna i wiatrowa dla projektów powyżej 1 MW I kolejny Szkolenia zakupowe dla OZE do 1 MW. Przetargi odbywały się w pierwszych dwóch tygodniach grudnia.

W pierwszej z dwóch aukcji otrzymała około 570 gigawatów energii słonecznej w przydzielonej mocy. Około 460 MW mocy przeznaczono na projekty energetyki wiatrowej. Najniższa oferta dotyczyła technologii PV 207,85 zł (50,78 USD)/MWh i 139,64 zł/MW dla energetyki wiatrowej. URE ustaliło pułap cenowy na 320 zł/MWh dla projektów fotowoltaicznych i 250 zł/MWh dla wiatru. Zakontraktowano ok. 14 TWh energii elektrycznej i przeznaczono 3,2 mld zł. URE zwrócił uwagę, że zwycięskie oferty zostały wybrane nie tylko ze względu na oferowaną cenę, ale także na złożone oferty. „To wynik dużej liczby złożonych ofert” – wyjaśnił dalej.

W drugiej akwizycji cała moc umowna – około 300 MW – trafiła do projektów fotowoltaicznych. Aukcja odbyła się po niskiej cenie 219 zł (53,51 USD/MWh) i maksymalnie 278,9 zł/MWh. Cena górna ustalona przez polskiego regulatora to 340 zł/MWh. Na zakup 2,7 TWh energii przeznaczono ok. 2,5 mld zł.

w Ostatnia oferta dla projektów powyżej 1 MW, Odbyła się w czerwcu, Z przydzielonej mocy około 1,2 MW to energia słoneczna. W sumie aukcja URE zarezerwowała około 1,5 gigawata mocy wytwórczych energii odnawialnej, w tym około 300 megawatów energii wiatrowej.

Fotowoltaika chroni całą przydzieloną moc do 1 GW w wyniku ostatecznego procesu zakupu dla projektów do 1 MW.

READ  Enya pomaga wspierać triathlon w Polsce

Obecnie jeden w Polsce Zainstalowana moc fotowoltaiczna większa niż 6,3 GW. Według Polskiego Instytutu Badawczego oczekuje się, że polski rynek fotowoltaiczny będzie silnie rozwijał się w obecnej dekadzie i do końca 2030 r. osiągnie moc zainstalowaną 30 GW. Przedsiębiorstwo Energii Odnawialnej (IEO).

Pomimo zbliżającego się skurczu rynku, eksperci spodziewają się, że do końca przyszłego roku łączna moc obliczeniowa kraju wzrośnie do 10 gigawatów. Dywizja Wytwarzania Rozproszonego. Trend wzrostowy sektora fotowoltaicznego w Polsce będzie podtrzymywany przez segment energetyczny, który zgodnie z prognozą będzie równy mocy zainstalowanej segmentu produkcyjnego dystrybuowanego na początku 2023-2024.

Ta treść jest chroniona prawem autorskim i nie będzie ponownie wykorzystywana. Jeśli chcesz z nami współpracować i ponownie wykorzystać niektóre z naszych treści, skontaktuj się z: [email protected].