22 czerwca, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Partia rządząca liczy na przyjęcie nowelizacji ustawy Korea Export-Import Bank Act dotyczącej eksportu obronności do Polski

Przedstawiciele polskiego rządu i południowokoreańskich wykonawców obronnych pozują do pamiątkowego zdjęcia po podpisaniu umowy ramowej między Koreą Południową a Polską w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, 27 lipca 2022 r. (czasu lokalnego).  Polskie lekkie myśliwce FA-50, czołgi K2 i haubice automatyczne K9.
Przedstawiciele polskiego rządu i południowokoreańskich wykonawców obronnych pozują do pamiątkowego zdjęcia po podpisaniu umowy ramowej między Koreą Południową a Polską w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, 27 lipca 2022 r. (czasu lokalnego). Polskie lekkie myśliwce FA-50, czołgi K2 i haubice automatyczne K9.


Rządząca Partia Władzy Ludowej zdecydowała się nadać priorytet nowelizacji Ustawy o koreańskim banku eksportowo-importowym na lutowej specjalnej sesji Koreańskiego Zgromadzenia Narodowego, aby zapewnić sobie drugi kontrakt na eksport broni do Polski o wartości 30 bilionów wonów.


1 lutego, według źródeł w Zgromadzeniu Narodowym i koreańskich kręgach finansowych, rządzący patriarcha Władzy Ludowej zaproponuje Partii Demokratycznej Korei zwołanie posiedzenia Komisji ds. Gospodarczych i Finansowych w celu omówienia nowelizacji. Koreańska ustawa o bankach eksportowo-importowych z lutego. Partie rządzące i opozycja zgodziły się na zwołanie nadzwyczajnej sesji Zgromadzenia Narodowego, która rozpocznie się 19 lutego. Sesja plenarna odbędzie się 29 lutego. W ciągu 10 dni zmieniona zostanie ustawa Korea Export-Import Bank Act. Uchwalają Podkomisję do Spraw Gospodarczych i Finansowych oraz Posiedzenie Plenarne Komisji Strategii i Finansów, Komisji Prawa i Sądownictwa oraz Posiedzenie Plenarne Zgromadzenia Narodowego.


Pierwszy wiceminister strategii i finansów Kim Byung-hwan oraz prezes Export-Import Bank of Korea Yoon Hee-sung złożyli w lutym wizytę w Zgromadzeniu Narodowym, żądając zmiany koreańskiej ustawy o bankach eksportowo-importowych podczas styczniowej sesji nadzwyczajnej. Jednak w związku ze starciami partii rządzącej i opozycji w sprawie projektu ustawy nie odbyło się ani jedno posiedzenie Komisji ds. Strategii i Finansów.


Polska potrzebuje wsparcia finansowego, aby sfinalizować drugą umowę dotyczącą eksportu obronności do Korei. Zgodnie z obowiązującą ustawą Korea Export-Import Bank Act bank nie może pożyczyć więcej niż 40 procent (6 bilionów wonów lub 4,5 miliarda dolarów) swojego kapitału akcyjnego (15 bilionów wonów) pożyczkobiorcy lub dużej grupie biznesowej. Koreański Bank Eksportowo-Importowy prawie osiągnął ten limit, udzielając w pierwszym programie kredytów o wartości 6 bilionów wonów.


Zakończenie drugiego projektu zaplanowano na pierwszą połowę 2023 roku, jednak transakcja została przełożona na czas nieokreślony ze względu na ograniczenia limitów kredytowych nałożone przez Export-Import Bank of Korea. Obecnie promowany jest plan zorganizowania puli kredytowej banków komercyjnych w celu zapewnienia preferencyjnego finansowania, jednak polski rząd jest niechętny ze względu na wyższe stopy procentowe niż instytucje rządowe.

READ  Biedronka otworzyła swój 3500-ty outlet w Polsce


Obecnie rozpatrywany jest projekt ustawy zmieniającej ustawę o koreańskim banku eksportowo-importowym. Projekt ustawy został zaproponowany przez przedstawiciela Yoon Young-seoka z Partii Władzy Ludowej oraz przedstawicieli Yang Ki-tae i Jeong Chung-ho z Partii Demokratycznej Korei. Dąży do podniesienia obecnego limitu kapitału zakładowego wynoszącego 15 bilionów wonów do 25 lub 35 bilionów wonów. Partie rządzące i opozycja zgłosiły nowelizację na posiedzeniu Podkomisji ds. Gospodarczych i Finansowych w listopadzie 2023 r., ale przez trzy miesiące nie omawiały jej.


Jeśli ustawa Korea Export-Import Bank Act nie zostanie zmieniona, koreańscy kontrahenci z branży obronnej spodziewają się znacznego ograniczenia eksportu obronności o wartości 30 bilionów jenów.