7 grudnia, 2023

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Narodowy Bank Polski tnie stopy procentowe w listopadzie, po czym następuje pauza |  pstryknąć

Narodowy Bank Polski tnie stopy procentowe w listopadzie, po czym następuje pauza | pstryknąć

Według wstępnych szacunków inflacja CPI w październiku uległa dalszemu osłabieniu i osiągnęła poziom nieco niższy niż oczekiwały rynki. W takich warunkach wybór polityki postrzegamy jako podstawowy scenariusz pomiędzy utrzymaniem stóp procentowych a obniżką o 25 punktów bazowych (do 5,50%).

Bank centralny opublikuje także nowe prognozy makroekonomiczne, które powinny również przynieść ważne wskazówki polityczne. Ogólnie rzecz biorąc, powinno to wskazywać na ożywienie gospodarcze w 2024 r., przy czym kluczową rolę odegra konsumpcja. Jednocześnie trajektorię inflacji należy skorygować w dół, ze względu na niższy punkt startu, ale w 2025 r. ponownie powróci ona do celu CPI na poziomie 2,5% (+/- 1 pkt proc.). Zobaczmy też, czy uwzględniono projekcję na rok 2026, bo ona też może przynieść więcej wskazówek co do kolejnych wyników.

Konferencja prasowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Klapińskiego będzie z uwagą śledzona przez rynki, ponieważ może dać pewne wskazówki na temat nastawienia banku centralnego. Jeżeli pilne podjęcie działań politycznych nie nastąpi w tym roku, oczekuje się, że Rada odroczy posiedzenie w grudniu, ponieważ osoby ustalające stopy procentowe zwykle unikają podejmowania jakichkolwiek decyzji w ostatnim miesiącu roku. Przerwa może przeciągnąć się na kolejne miesiące, gdyż Rada Polityki Fiskalnej będzie chciała zobaczyć wpływ decyzji administracyjnych i politycznych. Istnieje duża niepewność co do 0% podatku VAT na żywność, regulowanych cen energii elektrycznej i gazu, działań politycznych mających na celu zmniejszenie kosztów energii i jej wpływu na inflację na początku roku.

Nie wykluczamy, że Rada może wstrzymać się z jakimikolwiek ruchami w polityce pieniężnej do czasu marcowej prognozy ekspertów NBP, aby uzyskać jaśniejszy obraz perspektyw inflacji. Perspektywy fiskalne dostarczają również argumentów za bardziej ostrożnym podejściem do łagodzenia polityki. Projekt budżetu na 2024 rok przygotowany przez obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości (PiS) przewiduje już znaczną lukę fiskalną (potrzeby długu wynoszące 5% PKB i 6% PKB). Nowy rząd koalicyjny dawnej opozycji (Sojusz Obywatelski, Trzecia Droga, Nowa Lewica) prawdopodobnie w dalszym ciągu będzie realizował część obietnic finansowych swoich kampanii, podnosząc deficyt budżetowy w 2024 r. do 5,5–6,0% PKB i wymóg zadłużenia do 7%. . PKB).

READ  Polski Urząd Radiofonii i Telewizji zatwierdza koncesję nadawcy należącemu do USA