3 marca, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

EDP ​​Renewables uruchomi w Polsce hybrydowy projekt fotowoltaiczny o mocy 45 MW

EDP ​​Renewables uruchomi w Polsce hybrydowy projekt fotowoltaiczny o mocy 45 MW

„Farma fotowoltaiczna Konary dodatkowo potwierdza innowacyjną i pionierską rolę EDPR na polskim rynku odnawialnych źródeł energii” – powiedział Bartosz Fedurek, dyrektor generalny EDPR Polska, lokalnej spółki zależnej EDPR.

„W Conari pokazujemy, że idea współdzielenia sieci poprzez komplementarne technologie odnawialne, którą z sukcesem wdrożyliśmy w Portugalii i Hiszpanii, może uwolnić także potencjał do podłączenia dodatkowych gigawatów zielonej energii w Polsce.”

Hybrydowy projekt fotowoltaiczny EDPR ma działać przez 25 lat i jest czwartą co do wielkości farmą fotowoltaiczną w Polsce. Wiadomość ta pojawia się w związku z planami transformacji koszyka energetycznego Polski w nadchodzących latach, a najnowszy projekt Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu przedłożony UE w 2019 r. ma na celu pokrycie 21–23% zapotrzebowania Polski na energię energią odnawialną. Do 2030 roku

Rząd dąży do tego, aby do roku 2030 i 2035 biogaz oraz morska energia wiatrowa i morska energia wiatrowa miały większy udział w całkowitym zużyciu energii w kraju niż energia słoneczna, przy czym rząd oczekuje, że energia słoneczna będzie stanowić mniejszą część koszyka energetycznego kraju. Biorąc jednak pod uwagę, że polski rząd oczekuje, że do końca 2040 r. 28% krajowej energii będzie pochodzić z węgla brunatnego i kamiennego przy wykorzystaniu nowych odnawialnych źródeł energii, inwestycje te będą korzystne dla kraju w dalszym ciągu uzależnionego od paliw kopalnych.

Ta wiadomość jest ostatnią pozytywną zmianą dla polskiego sektora fotowoltaicznego po zabezpieczeniu przez PAD RES finansowania na kwotę 58,7 mln dolarów na budowę 117 MW nowej energii słonecznej w Polsce.

READ  Agencja graniczna UE twierdzi, że liczba nielegalnych wjazdów migracyjnych rośnie