24 lipca, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Budżet Polski na 2022 r. przynosi większą ekspansję finansową |  Pstryknąć

Budżet Polski na 2022 r. przynosi większą ekspansję finansową | Pstryknąć

Dochody budżetu na 2022 r. mają wynieść 481,4 mld zł, a wydatki 512,4 mld zł. Daje to deficyt budżetu federalnego na poziomie 30,9 mld zł bardzo zbliżony do planu sierpniowego. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych spadnie w tym roku do 2,8% PKB z 5,3%. Koszty są o około 7 mld zł wyższe niż oczekiwano w sierpniu, ale będą musiały zostać zrekompensowane poprawą przychodów, aby odzwierciedlić ich wyniki w tym roku.

Chociaż nie ma konkretnych zmian w założeniach makro i prognozowanych deficytach (budżetu federalnego i sektora publicznego), nowa ustawa zakłada, że ​​dług publiczny wyniesie 56,6% PKB w przyszłym roku, w porównaniu z 55,5% oczekiwanym w sierpniowym planie. A dług publiczny jest wysoki w systemie lokalnym, co mówi, że rząd planuje finansować wydatki poza rządem federalnym. Należy je pokryć bez zwiększania deficytów centralnych i sektorowych. Finansowanie powinno być zapewnione poprzez wysyłanie polskich obligacji rządowych (POLGB) do instytucji publicznych spoza rządu centralnego. Dlatego w ostatniej edycji prognoz wzrósł dług publiczny.

Aby oszacować całkowitą wielkość ekspansji finansowej wpływającej na gospodarkę, szacujemy ogólne saldo strukturalne. Naszym zdaniem powinien on osiągnąć 5,2-5,5% PKB, który wzrośnie z ok. 4,5% w tym roku. Obejmuje to: (1) deficyt PKB na poziomie 2,8% PKB (który spodziewamy się równowartości 1% PKB w przyszłym roku) oraz (4) 1,1% wydatków na projekty poza budżetem federalnym.

Rząd zamierza zapewnić kolejny silny bodziec fiskalny do 2022 r., który powinien być o 0,7-1,0% wyższy niż do 2021 r. % W tym roku.

Ta wysoka ekspansja finansowa ma miejsce w czasie, gdy PKB już w pełni otrząsnął się po epidemii, a dodatnia luka w uwalnianiu jest spodziewana już w 2022 r. Tak więc inflacja w przyszłym roku powinna być nadal wysoka, chociaż jest nieco inna struktura niż w 2021 roku. Inflacja bazowa powinna być bardzo wysoka, a r/r inflacja energii, zwłaszcza paliw, powinna obniżyć CPI za 2H22, ale to tylko efekt fundamentalny.

READ  Powołany przez rząd urzędnik wystąpił z pozwem przeciwko pierwszej w Polsce strefie czystego transportu

Plan budżetowy sugeruje, że w przyszłym roku rząd w większym stopniu opiera się na pożyczkach niż na pożyczkach agencyjnych. Może to odzwierciedlać słaby popyt na papiery BGK obserwowany w tym kwartale, zwłaszcza że Narodowy Bank Polski może stosunkowo szybko zawiesić program QE. Niektórzy członkowie Rady Polityki Pieniężnej, w tym przewodniczący, powiedzieli, że QE nie powinno być kontynuowane z podwyżkami stóp. Potwierdza to naszą opinię o wyższych rentownościach POLGB w pozostałych latach 2021 i 2022.