22 czerwca, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Bank Światowy wspiera flagowy projekt Polski mający na celu poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej

Warszawa, 9 grudnia 2021 – Bank Światowy pożyczy Polsce 250 mln மில்லியன், aby poprawić jakość powietrza i efektywność energetyczną kraju. Finansowanie zostało zatwierdzone w środę przez radę dyrektorów Grupy Banku Światowego, która reprezentuje akcjonariuszy spółki.

W tym nowym planie Bank Światowy będzie wspierał zwiększenie rozmiaru planu priorytetowego czystego powietrza. Program oferuje pomoc i zachęty dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy polegają na starych, zanieczyszczających środowisko kotłach, aby zastąpić je czystymi, wydajnymi instalacjami i odizolować swoje domy. Jest realizowany we współpracy z polskim Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 16 funduszy regionalnych. Jest to największy w Europie projekt dotyczący jakości powietrza i efektywności energetycznej, który ma objąć trzy miliony gospodarstw domowych i znacząco poprawić jakość powietrza, przynosząc wymierne korzyści dla zdrowia, środowiska i klimatu.

„Wspólnie z polskimi firmami i Komisją Europejską pomogliśmy trzy lata temu położyć podwaliny pod globalne, ogólnokrajowe wysiłki na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Obecnie wzmacniamy naszą współpracę poprzez połączenie wsparcia finansowego i technicznego, którego celem jest wzmocnienie Czystego Powietrza Program Priorytetowy ma wspierać zarówno dekorbonizację sektora, jak i integrację i szybkość programu. Kalina A. Winslet, dyrektor krajowy Banku Światowego w Unii Europejskiej.

Środki kredytowe na proces Nowego Planu Planowania (PforR) Banku Światowego trafią bezpośrednio do budżetu państwa i będą udzielane zgodnie z kamieniami milowymi reform osiągniętymi w ramach Planu Priorytetowego Czystego Powietrza. Obejmują one ulepszenia polityki, takie jak wprowadzenie komponentów o niskich dochodach i rozszerzenie udziału banków komercyjnych, a także cele oparte na liczbie zmodernizowanych kotłów i odnowionych domów.

„Ministerstwo Klimatu i Środowiska pomaga poprawić jakość powietrza poprzez programowanie, prawodawstwo i środki finansowe. Przez ostatnie trzy lata udowodniliśmy, że Program Priorytetowy Czyste Powietrze z dziesiątkami tysięcy uczestników miesięcznie jest prawdziwą platformą poprawy jakości powietrza w Polsce. Ale nie możemy spokojnie siedzieć i odpoczywać. Wręcz przeciwnie, jesteśmy zobowiązani do wprowadzania dalszych ulepszeń i rozszerzania wysiłków, zwłaszcza poprzez docieranie do osób o niskich dochodach. Cieszymy się, że Bank Światowy nadal jest naszym międzynarodowym partnerem w tej podróży” – powiedział Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska Polski.

READ  Ocalony z Holokaustu, 95 lat, ucieka samotnie ze swojego domu w pobliżu Babyn Jar i ucieka do Polski

Polska od wielu lat zmaga się z jakością powietrza. Według międzynarodowych szacunków co roku ponad 46 000 osób umiera przedwcześnie z powodu złej jakości powietrza. Osiemdziesiąt procent zanieczyszczeń spowodowanych jest spalaniem paliwa niespełniającego norm w budynkach jednorodzinnych, które jest celem Banku Światowego PforR.

„W walce z paleniem dbamy o zdrowie ludzi i środowiska, jednocześnie przyczyniając się do tak bardzo potrzebnej zmiany energetycznej w Polsce. Od dłuższego czasu ściśle współpracujemy ze społeczeństwem obywatelskim, ostrzeżeniami dymowymi i lokalnymi społecznościami, aby znaleźć optymalne rozwiązania tego priorytetowego problemu.Nasze wysiłki skorzystały również na wsparciu organizacji międzynarodowych, takich jak Komisja” – powiedział Bartłomiej Orzeł, bezwzględny autorytet Prezesa Rady Ministrów w sprawie Planu Priorytetowego Czystego Powietrza.

Bank Światowy od wielu lat wspiera kraje w wysiłkach na rzecz poprawy jakości powietrza. Chiny, Indie, Peru, Egipt, Chile i Meksyk należą do krajów, które otrzymały fundusze lub porady z Banku Światowego dotyczące tego programu reform.

Grupa Banku Światowego

Bank Światowy to międzynarodowa instytucja finansowa, której misją jest ograniczanie ubóstwa i promowanie zrównoważonego wzrostu. W skład Grupy Banku Światowego wchodzi pięć organizacji: Międzynarodowy Bank Restrukturyzacji i Rozwoju (IBRD), Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IFC), Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA) oraz Międzynarodowe Centrum Inwestycji Rozstrzyganie sporów (ICSID). Bank Światowy, który działa w ponad stu krajach, oferuje pożyczki preferencyjne, które stymulują inwestycje i reformy w takich obszarach, jak transfer energii, infrastruktura, finanse i zdrowie. Wspiera kraje poprzez programy konsultingowe i analityczne Banku Światowego.

Polska dołączyła do Banku Światowego w 1986 roku. W 1990 roku otwarto biuro w Warszawie. Od tego czasu Bank Światowy jest jedną z wiodących instytucji wspierających rozwój Polski. Oprócz udzielenia Polsce 16 miliardów dolarów pożyczek, Bank Światowy zrealizował szereg projektów analitycznych w takich obszarach jak finanse publiczne, handel, reformy rynku pracy, infrastruktura i zdrowie. Wśród głównych wysiłków podejmowanych obecnie w Polsce są programy ochrony przeciwpowodziowej, wsparcie zlewni, działania na rzecz jakości powietrza oraz reformy systemu ochrony zdrowia.

READ  Polscy strażnicy graniczni twierdzą, że od początku rosyjskiej inwazji przybyło 100 000 ukraińskich uchodźców.