2 marca, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Bank Światowy wspiera flagowy projekt Polski mający na celu poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej

Warszawa, 9 grudnia 2021 – Bank Światowy pożyczy Polsce 250 mln மில்லியன், aby poprawić jakość powietrza i efektywność energetyczną kraju. Finansowanie zostało zatwierdzone w środę przez radę dyrektorów Grupy Banku Światowego, która reprezentuje akcjonariuszy spółki.

W tym nowym planie Bank Światowy będzie wspierał zwiększenie rozmiaru planu priorytetowego czystego powietrza. Program oferuje pomoc i zachęty dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy polegają na starych, zanieczyszczających środowisko kotłach, aby zastąpić je czystymi, wydajnymi instalacjami i odizolować swoje domy. Jest realizowany we współpracy z polskim Ministerstwem Klimatu i Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 16 funduszy regionalnych. Jest to największy w Europie projekt dotyczący jakości powietrza i efektywności energetycznej, który ma objąć trzy miliony gospodarstw domowych i znacząco poprawić jakość powietrza, przynosząc wymierne korzyści dla zdrowia, środowiska i klimatu.

„Wspólnie z polskimi firmami i Komisją Europejską pomogliśmy trzy lata temu położyć podwaliny pod globalne, ogólnokrajowe wysiłki na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce. Obecnie wzmacniamy naszą współpracę poprzez połączenie wsparcia finansowego i technicznego, którego celem jest wzmocnienie Czystego Powietrza Program Priorytetowy ma wspierać zarówno dekorbonizację sektora, jak i integrację i szybkość programu. Kalina A. Winslet, dyrektor krajowy Banku Światowego w Unii Europejskiej.

Środki kredytowe na proces Nowego Planu Planowania (PforR) Banku Światowego trafią bezpośrednio do budżetu państwa i będą udzielane zgodnie z kamieniami milowymi reform osiągniętymi w ramach Planu Priorytetowego Czystego Powietrza. Obejmują one ulepszenia polityki, takie jak wprowadzenie komponentów o niskich dochodach i rozszerzenie udziału banków komercyjnych, a także cele oparte na liczbie zmodernizowanych kotłów i odnowionych domów.

„Ministerstwo Klimatu i Środowiska pomaga poprawić jakość powietrza poprzez programowanie, prawodawstwo i środki finansowe. Przez ostatnie trzy lata udowodniliśmy, że Program Priorytetowy Czyste Powietrze z dziesiątkami tysięcy uczestników miesięcznie jest prawdziwą platformą poprawy jakości powietrza w Polsce. Ale nie możemy spokojnie siedzieć i odpoczywać. Wręcz przeciwnie, jesteśmy zobowiązani do wprowadzania dalszych ulepszeń i rozszerzania wysiłków, zwłaszcza poprzez docieranie do osób o niskich dochodach. Cieszymy się, że Bank Światowy nadal jest naszym międzynarodowym partnerem w tej podróży” – powiedział Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska Polski.

READ  ALPLA zwiększa możliwości recyklingu w Polsce

Polska od wielu lat zmaga się z jakością powietrza. Według międzynarodowych szacunków co roku ponad 46 000 osób umiera przedwcześnie z powodu złej jakości powietrza. Osiemdziesiąt procent zanieczyszczeń spowodowanych jest spalaniem paliwa niespełniającego norm w budynkach jednorodzinnych, które jest celem Banku Światowego PforR.

„W walce z paleniem dbamy o zdrowie ludzi i środowiska, jednocześnie przyczyniając się do tak bardzo potrzebnej zmiany energetycznej w Polsce. Od dłuższego czasu ściśle współpracujemy ze społeczeństwem obywatelskim, ostrzeżeniami dymowymi i lokalnymi społecznościami, aby znaleźć optymalne rozwiązania tego priorytetowego problemu.Nasze wysiłki skorzystały również na wsparciu organizacji międzynarodowych, takich jak Komisja” – powiedział Bartłomiej Orzeł, bezwzględny autorytet Prezesa Rady Ministrów w sprawie Planu Priorytetowego Czystego Powietrza.

Bank Światowy od wielu lat wspiera kraje w wysiłkach na rzecz poprawy jakości powietrza. Chiny, Indie, Peru, Egipt, Chile i Meksyk należą do krajów, które otrzymały fundusze lub porady z Banku Światowego dotyczące tego programu reform.

Grupa Banku Światowego

Bank Światowy to międzynarodowa instytucja finansowa, której misją jest ograniczanie ubóstwa i promowanie zrównoważonego wzrostu. W skład Grupy Banku Światowego wchodzi pięć organizacji: Międzynarodowy Bank Restrukturyzacji i Rozwoju (IBRD), Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju (IDA), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IFC), Wielostronna Agencja Gwarancji Inwestycji (MIGA) oraz Międzynarodowe Centrum Inwestycji Rozstrzyganie sporów (ICSID). Bank Światowy, który działa w ponad stu krajach, oferuje pożyczki preferencyjne, które stymulują inwestycje i reformy w takich obszarach, jak transfer energii, infrastruktura, finanse i zdrowie. Wspiera kraje poprzez programy konsultingowe i analityczne Banku Światowego.

Polska dołączyła do Banku Światowego w 1986 roku. W 1990 roku otwarto biuro w Warszawie. Od tego czasu Bank Światowy jest jedną z wiodących instytucji wspierających rozwój Polski. Oprócz udzielenia Polsce 16 miliardów dolarów pożyczek, Bank Światowy zrealizował szereg projektów analitycznych w takich obszarach jak finanse publiczne, handel, reformy rynku pracy, infrastruktura i zdrowie. Wśród głównych wysiłków podejmowanych obecnie w Polsce są programy ochrony przeciwpowodziowej, wsparcie zlewni, działania na rzecz jakości powietrza oraz reformy systemu ochrony zdrowia.

READ  Komentarz Nova Kral do Holokaustu wywołał w Polsce kontrowersje