Solymar oddało hołd Powstańcom Warszawskim

Wczoraj (1 sierpnia) w całej Polsce odbywały się uroczystości z okazji 73-ciej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Warto wspomnieć, iż uroczystości zorganizowano również na Węgrzech w miejscowości Solymar niedaleko Budapesztu.

Uroczystości odbyły się przy mogiłach polskich lotników, którzy zginęli dostarczając zaopatrzenie powstańcom.

W obchodach zorganizowanych przez węgierską Polonię udział wziął ambasador RP w Budapeszcie Tomasz Trzciński. Hołd uczestnikom powstania oraz bohaterskim lotnikom, którzy zginęli niosąc pomoc powstańcom oddano poprzez złożenie wiązanek kwiatów.

Łukasz Religa