Janos Lazar o przyjmowaniu uchodźców i obronie polskich interesów

Na propozycje Europejskiej Partii Zielonych, o przyjmowaniu większej społeczności syryjskiej, np. całych wsi, do Europy Środkowo-Wschodniej, Janos Lazar odpowiedział, że Węgry odmawiają otworzenia granicy UE.

Szef kancelarii premiera wyraźnie zaznaczył, że każde państwo ma prawo do decydowania o tym, co się dzieje w granicach jego terytorium jak i o tym z kim obywatele mają żyć.

Lazar zwrócił także uwagę, że Węgry ponoszą główną odpowiedzialność w reprezentacji interesów państw Grupy Wyszehradzkiej, a kwestie migracji będą na porządku dziennym w Europie, po przejęciu prezydencji V4.

Minister stwierdził jednocześnie, że procedura ustanowiona niedawno przez Komisję Europejską przeciwko Polsce jest niesprawiedliwa, a Węgry są zawsze gotowe chronić polskich interesów w „politycznym teatrze wojny”, jaki ma miejsce w Europie.

zdj: Gergely Botár / kormany.hu

Magdalena Chudy