16 czerwca, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Wzmacnianie pozycji niewidomych pracowników w Polsce

Wzmacnianie pozycji niewidomych pracowników w Polsce

Szacuje się, że w Polsce z wadą wzroku cierpi ponad 100 000 osób, z czego większość nie pracuje – wskaźnik zatrudnienia wynosi 20%. Podjęliśmy działania, aby rozwiązać ten problem i zapewnić długoterminowy sukces różnorodności i równych szans w miejscu pracy.

HOMER Nasz Pierwszy tego typu w Unii Europejskiej i trzeci na świecie. Jest to urząd samorządu wojewódzkiego Dolnego Śląska i woj Politechnika Wrocławska.

Celem projektu jest pomoc osobom niewidomym i niedowidzącym w zabezpieczeniu pracy w centrach realizacji zamówień (FC), a projekt przyniósł już obiecujące rezultaty – pięć osób z powodzeniem zintegrowało się w nowych rolach. Sukces tej inicjatywy przełoży się na wzrost liczby stanowisk w naszych FC w całej Polsce o 50 stanowisk.

Dominika Back-Majka jest starszym menedżerem operacyjnym w Amazon Polska.

Obecnie HOMER Packaging oferuje magazyn w zakresie odbioru towaru i ręcznego sortowania paczek. Badamy także możliwości dodania stanowisk pracy dla uczestników programu w innych FC. „Dążymy do tego, aby nasi pracownicy nie mieli żadnych barier w odkrywaniu swojego potencjału zawodowego” – powiedział Dominika Back-Majka jest starszym menedżerem operacyjnym w Amazon Polska i współtwórca projektu.

Koncepcja samorządu terytorialnego

Inspiracją dla HOMERA była współpraca z Dolnośląskim Urzędem Samorządu Wojewódzkiego. Przedstawiciele urzędu podkreślili pilną potrzebę stworzenia nowych i bezpiecznych możliwości zatrudnienia dla osób niewidomych i słabowidzących w regionie.

„Nadzorujemy Dolnośląskie Centrum Kształcenia i Szkolenia Specjalnego, które przygotowuje osoby niepełnosprawne do kariery zawodowej. Zależy nam na tym, aby nasi absolwenci mogli kontynuować karierę zawodową i znaleźć zatrudnienie po ukończeniu studiów. Cieszymy się, że Amazon podjął się inicjatywę z programem HOMER” – powiedział. Krzysztof Maj, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego. „Niezbędna jest aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych. Mają one takie same, a czasem nawet większe możliwości, jak osoby sprawne, dlatego niezwykle istotne jest zapewnienie dostępnych możliwości zatrudnienia, które umożliwią im satysfakcjonujące życie na równych zasadach.

READ  Polska idzie na wojnę (werbalnie) z Politico, konserwatywnym przywódcą Europy

Przygotowanie naszego miejsca pracy do projektu

Wdrożenie HOMERA wiązało się z wieloma wyzwaniami, m.in. przystosowaniem centrum logistycznego w Bielanach Wrocławskich do obsługi niewidomych pracowników. Dzięki temu w fazę przygotowawczą zaangażowano niewidomego inżyniera z Politechniki Wrocławskiej. W ramach współpracy z uczelnią inżynier Marek Tankielun testował rozwiązania umożliwiające dostosowanie stanowisk pracy do potrzeb osób niewidomych. Zaprojektował ścieżkę komunikacyjną wokół centrum logistycznego, przeprowadził wszystkie niezbędne testy na stanowiskach pracy oraz dokonał przeglądu formularza rekrutacyjnego online pod kątem zgodności z oprogramowaniem dla użytkowników niewidomych i słabowidzących.

Niewidomi pracownicy w Polsce 2

„Moją codzienną pracą jest konsultowanie planów dostępności dla osób niewidomych w przestrzeni publicznej. Dla projektu HOMER największym wyzwaniem było zapewnienie dostępności i braku barier w przestrzeni” – powiedział Marek. „Dotarcie do stanowiska pracy czy znalezienie miejsca w stołówce pracowniczej, co dla osoby pełnosprawnej może wydawać się banalne, nie jest już tak proste dla osoby z dysfunkcją wzroku osoba. Aby zapewnić pełną niezależność, niezbędna jest odpowiednia infrastruktura. Będąc częścią tej społeczności, wiem to z pierwszej ręki.

Rzucanie wyzwanie stereotypom

W Polsce kandydaci z wadą wzroku często spotykają się z wykluczeniem zawodowym ze względu na błędne przekonanie, że nie są w stanie wykonać większości zadań. Nasza inicjatywa przełamuje te stereotypy, udowadniając, że osoby niewidome i słabowidzące mogą z sukcesem pracować w różnorodnych dziedzinach.

Oprócz HOMER od 2020 roku prowadzimy projekt MigaMY, zapewniający 140 miejsc pracy dla osób niesłyszących i słabosłyszących w naszych polskich FC. Łącznie w obu projektach może zatrudnić do 190 osób z wadą wzroku i słuchu. W dalszym ciągu pielęgnujemy kulturę równości, wspieramy wszystkie potencjalnie wykluczone grupy oraz kładziemy nacisk na różnorodność i włączenie na każdym poziomie organizacyjnym. Dobrymi przykładami tego zaangażowania są Women’s Development i Glamazon Affinity Group, które podnoszą świadomość na temat społeczności LGBTQ+.