25 kwietnia, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Transport kolejowy w Polsce – Zaopatrzenie kolei

Transport kolejowy w Polsce – Zaopatrzenie kolei

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), wielkość przewozów kolejowych w Polsce w 2023 r. spadła o 3,2% w porównaniu do 2022 r. i wyniosła 230 mln ton – podaje portal Wiadomości Transportu Kolejowego. Zaopatrzenie kolei.

Spadek ten stanowi część ogólnego spadku natężenia ruchu, który w roku poprzednim wyniósł 570,3 mln ton, co oznacza spadek o 2,2% w porównaniu z 2022 r., co oznacza najniższy wynik od trzech lat.

Atif planuje budowę terminalu kolejowego

Spadek ten wystąpił w większości gałęzi transportu z wyjątkiem transportu drogowego. Spadek ruchu kolejowego wynika przede wszystkim z ograniczenia przeładunków paliw, zwłaszcza węgla i stali. Lokalni operatorzy kolejowi spodziewają się, że rok 2024 będzie jeszcze większym wyzwaniem dla branży, szczególnie ze względu na zmniejszone natężenie ruchu węgla w okresie od kwietnia do lipca.

Dynamikę ruchu towarowego niewątpliwie kształtować będzie koniunktura gospodarcza w Niemczech.

Sytuacja na Ukrainie i w Niemczech niewątpliwie będzie determinowała rynek w 2024 roku. Polska jest głównym kierunkiem eksportu i importu towarów z Ukrainy od początku rosyjskiej inwazji na pełną skalę.

Polski transport w ciągu ostatnich dwóch lat obsłużył duży wolumen ukraińskich ładunków, a ostatnie wydarzenia na granicy znacząco utrudnią ruch w 2024 roku.

Według danych GUS, w 2022 r. polska kolej przewiozła 237,6 mln ton towarów, co oznacza spadek o 0,1% w porównaniu do 2021 r.

Z tego 12,4 mln ton wyeksportowano, 20,3 mln ton zaimportowano, 3 mln ton w tranzycie, a 64,3 mln ton w tranzycie krajowym.

Największy udział w całości przewozów w 2022 r., tj. 23,7%, będą stanowić rudy żelaza oraz pozostałe produkty przemysłu wydobywczego i hutniczego. Dodatkowo 5,2% stanowiły wyroby metalowe.

Wiadomości z branży kolejowej, przemysłu i technologii kolejowej, które mogłeś przeoczyć:

READ  Deficyt na rachunku obrotów bieżących Polski za 12 kwietnia to ponad 3% PKB Pstryknąć

ŽOS Trnava będzie obsługiwać flotę wagonów towarowych RCG

Na naszej stronie znajdziesz najświeższe informacje z branży kolejowej w Europie Wschodniej, byłym Związku Radzieckim i reszcie świata Facebook, Świergot, LinkedInWedług Internetowy magazyn zaopatrzenia kolei.

Umieść swoje ogłoszenie na portalu internetowym i w magazynie kolejowym. Dostępne są szczegółowe informacje Zestaw mediów dla zaopatrzenia kolei