22 maja, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Silny wzrost importu zwiększa deficyt obrotów bieżących w marcu w Polsce |  Artykuł

Silny wzrost importu zwiększa deficyt obrotów bieżących w marcu w Polsce | Artykuł

Deficyt na rachunku obrotów bieŜących zmniejszył się w marcu do prawie 3 mld € (blisko konsensusu 2,8 mld €) po deficycie 2,7 mld € w lutym. Szacujemy, że saldo rachunku bieżącego pogorszyło się w 12-miesięcznej akumulacji z -1,7% PKB w lutym do -2,2% PKB w marcu. Deficyt handlowy zwiększył się w marcu do 3,3 mld euro z 1,6 mld euro w lutym. W ujęciu 12-miesięcznym deficyt handlowy zwiększył się z 1% PKB w lutym do 1,7% PKB w marcu. Nadwyżka w usługach w wysokości 2,1 mld euro zrównoważyła niedobór dochodów pierwotnych i wtórnych (odpowiednio 1,5 mld euro i 0,3 mld euro).

Spadek wskaźników zewnętrznych w marcu odzwierciedla skutki wojny na Ukrainie, w tym wyższe ceny energii na rynkach światowych oraz wzrost rachunków za import w związku ze spadkiem eksportu na Wschód. Różnica między roczną dynamiką importu zapasów (34,3% r/r) i eksportu (16,2% r/r) znacząco wzrosła z 10,4 pkt proc. w lutym do 18,1 pkt proc. w marcu.

Gazety Narodowego Banku Polskiego zwracają uwagę na istotną rolę zmian cen jako kluczowych czynników wpływających na wartość eksportu i importu, podczas gdy zmiany ilościowe były stosunkowo niewielkie. W wyniku wojny spadł eksport na Ukrainę (pewny wzrost odnotowano jedynie w eksporcie paliw, żywności i sprzętu medycznego), a na skutek sankcji spadł eksport do Rosji i Białorusi. Udziały Rosji i Białorusi w polskim eksporcie spadły do ​​najniższego poziomu od co najmniej 2000 roku.

Oprócz zakłóceń w handlu zagranicznym ze Wschodem, polskie firmy wciąż nękane są zakłóceniami globalnych łańcuchów dostaw, skutkującymi epidemiami. Pisaliśmy o tym obszernie w Polsce w naszym nowym raporcie Globalne łańcuchy wartości podczas epidemii i wojny (link do polskiego wydania: https://ing-ekonomiczny.pl/publikacja/739803)

Dzisiejszy odczyt jest neutralny dla automatu, ponieważ spadek wskaźników zewnętrznych, zwłaszcza na rynkach energii, jest spowodowany wojną i związanymi z nią efektami cenowymi. Na kurs slotów dodatkowo wpłynęła wojna na Ukrainie, dalszy wzrost stóp procentowych NBP oraz niepewność związana z otwarciem środków unijnych z krajowego programu naprawczego. W trudnych warunkach zewnętrznych spodziewamy się pogorszenia deficytu na rachunku obrotów bieżących Polski w najbliższych miesiącach do ponad 3% PKB.

READ  Taylor Dudley: US Marine uwolniony z rosyjskiego aresztu