16 kwietnia, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Raport Ludnościowy i Gospodarczy Polski 2021: Poprawa przyszłego potencjału wzrostu poprzez wzrost finansowy i reformy strukturalne

Dublin, 17 sierpnia 2021 r.– (Drut handlowy) -Ten „Szanse rozwoju ludności i gospodarki Polski” Raport w zestawie Z ResearchAndMarkets.com Dostarczanie.

Polska, okrzyknięta czempionem wzrostu UE w 2019 r., doświadczyła w 2020 r. znacznych skurczów gospodarczych.

Odrodzenie Govt-19 spowodowało podwojenie tempa wzrostu PKB. Ryzyko gospodarcze związane z ograniczeniami COVID-19 Druga fala wirusa dotarła do kraju na początku 2021 roku. Czy Polska powróci do przedepidemicznego etapu rozwoju? Jak ważny jest polski rynek krajowy dla późniejszego ożywienia COVID-19? W badaniu tym wydawca analizuje trendy i perspektywy makroekonomiczne Polski do 2025 roku.

Analiza ta obejmuje dogłębne badanie czynników i mechanizmów kontroli polskiej gospodarki w latach 2020-2025. W ciągu ostatnich 5 lat Polska systematycznie poprawiała swoją globalną konkurencyjność, wspieraną pozytywnymi reformami handlowymi. Ta dalekowzroczna, ogromna ocena ekonomiczna obejmuje złożone globalne problemy mające wpływ na polską gospodarkę i jej wpływ na handel, wydatki rządowe i wzrost PKB. Raport przedstawia również perspektywę długoterminowego wpływu COVID-19 na krajowe i regionalne perspektywy wzrostu gospodarczego.

Ponieważ starzejąca się populacja stale rośnie, w ciągu następnej dekady w kraju nastąpią przeobrażające się zmiany demograficzne. Kolejnym kluczowym aspektem niniejszego opracowania są perspektywy społeczne dla Polski, które obejmują ważne wskaźniki zdrowotne, takie jak profil choroby, klimat ubezpieczenia zdrowotnego i stan zdrowia publicznego. Badanie to identyfikuje najszybciej rozwijające się miasto, które najgłębiej zagłębia się w zmieniającą się wielkość i gęstość zaludnienia.

Poprzez dogłębną analizę społeczno-ekonomiczną szczegółowo opisuje możliwości wzrostu gospodarczego dla firm będących dostawcami. Niniejszy raport określa kontekst tych możliwości oraz wezwanie do podjęcia działań przez firmy w celu promowania wzrostu. Podobnie, badanie to identyfikuje i rozwija najlepsze strategiczne potrzeby firm, aby zapewnić wzrost w tych niepewnych czasach.

Kluczowe problemy zostały rozwiązane

 • Jakie są perspektywy rozwoju Polski?

 • Jaką ścieżką będzie powrót do zdrowia?

 • Które prowincje mają największy udział w PKB?

 • Jak Govt-19 wpłynie na politykę fiskalną i monetarną?

 • Jaka pomoc finansowa jest udzielana firmom?

 • Jakie możliwości rozwoju mogą wykorzystać firmy?

 • Jakie są strategiczne wymagania, aby zapewnić wzrost w latach 2021-2025?

READ  Nowy salon Bugatti w Katowicach ma restaurację i lądowisko dla helikopterów

Kluczowe tematy obejmują:

1. Priorytety strategiczne

 • Dlaczego tak trudno jest się rozwijać?

 • Struktura strategiczna

 • Wpływ pierwszych 3 priorytetów strategicznych na otoczenie gospodarcze i społeczne w Polsce

 • Możliwości rozwoju Silnik rurociągu wzrostu gazu

2. Analiza możliwości rozwoju – wielki kontekst gospodarczy w Polsce

 • Otoczenie gospodarcze i społeczne Polski – przegląd

 • Główne wskaźniki ekonomiczne i społeczne w Polsce

 • Czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce

 • Ograniczenia rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce

3. Przegląd gospodarczy Polski

 • wzrost PKB

 • Miasto mądre PKB

 • Wpływ rządu 19 na finanse i politykę pieniężną

 • Analiza finansowa

 • Analiza biznesowa

 • Wpływ światowych trendów i wydarzeń gospodarczych

 • Pozycja globalnych wskaźników efektywności

4. Przegląd społeczny Polski

 • System populacji

 • Populacja i gęstość

 • Opis choroby — choroby zakaźne

 • Opis choroby — choroby zakaźne (NCD)

 • Ubezpieczenie zdrowotne i kieszonkowe

 • Szpitale publiczne w Polsce

5. Wszechświat możliwości rozwoju

 • Szansa wzrostu nr 1 – Nowy unijny fundusz naprawczy w celu zwiększenia inwestycji publicznych w różnych branżach

 • Szansa na rozwój 2 – wzrost srebrnej gospodarki wzrośnie

 • Szansa na rozwój 3 – Obniżone opodatkowanie stwarza możliwości inwestowania w badania i rozwój

 • Szansa wzrostu 4 – możliwości eksportu do krajowych producentów medycznych

Odwiedź, aby uzyskać więcej informacji na temat tego raportu https://www.researchandmarkets.com/r/mkojs5

Zobacz oryginalną wersję na Businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210817005650/en/

Łączność

ResearchAndMarkets.com
Laura Wood, starszy menedżer ds. prasy
[email protected]
Zadzwoń pod numer 1-917-300-0470 w godzinach pracy biura EST
Bezpłatny numer w USA / CAN 1-800-526-8630
+ 353-1-416-8900 dla godzin pracy GMT