18 kwietnia, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Produkcja malin w Polsce

W UE Polska jest liderem na rynku malin z 51% udziałem w produkcji (dane na 2020 rok). Hiszpania jest głównym producentem z 22% produkcji owoców, a następnie Portugalia z 12%.

Powierzchnia uprawy i plon
Po truskawkach i porzeczkach maliny są trzecią najczęściej uprawianą jagodą w Polsce. Udział malin w zbiorach jagód wynosi około 25%. W ostatnich latach powierzchnia upraw malin uległa niewielkim zmianom i wynosi od 28 do 30 tys. ha. W ubiegłym roku zbiory malin w Polsce wyniosły 116 tys. ton.

Regionalna dywersyfikacja produkcji malin
W Polsce większość sadów malinowych znajduje się w województwie lubelskim. W ostatnich latach na terenie tego województwa zbiera się około 85% krajowej produkcji tych owoców. Najniższy średni udział w krajowych zbiorach malin ma udział województw: mazowieckiego, zachodniopomorskiego i podkarpackiego.

Handel zagraniczny
Większość krajowych zbiorów malin jest przeznaczona na eksport. W ubiegłym roku eksport świeżych malin stanowił 23% zbiorów, a malin mrożonych – ok. 73% na zbiór, w polskim przemyśle sadowniczym dominowało przetwórstwo malin, zwłaszcza mrożone. Określa profil eksportu. W ubiegłym roku eksport mrożonych malin wyniósł około 64 tys. ton. Niemcy, największy konsument mrożonych malin z Polski, sprzedały ok. 21 tys. ton, czyli 36% wolumenu eksportu tych owoców. Duże ilości mrożonych malin sprzedawano w Belgii, a niewielkie w Wielkiej Brytanii, Holandii, Francji, Białorusi i Szwecji. Świeże maliny są eksportowane w mniejszych ilościach niż owoce mrożone. Do 2020 roku wyeksportowano około 19 000 ton świeżych malin. Głównym kierunkiem eksportu były Niemcy, na które przypadało około 63% całości eksportu malin. Ważny klient Holandia. Najmniejsze ilości malin wyeksportowano: Szwecja, Włochy, Austria, Belgia i Francja.

Polska jest piątym co do wielkości producentem malin na świecie, po Federacji Rosyjskiej, Meksyku, Serbii i Stanach Zjednoczonych. Polska odpowiada za około 10% światowej produkcji malin. W Unii Europejskiej liderem rynku są maliny z 51% udziałem w polskiej produkcji.

READ  Prezydent Polski po raz kolejny ułaskawił dwóch uwięzionych polityków z poprzedniego konserwatywnego rządu

Po więcej informacji:
Ministerstwo Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności Holandii
www.government.nl/en