24 lipca, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Priorytetowe traktowanie zapisów do szkół dla dzieci ukraińskich uchodźców w Mołdawii, Polsce i Rumunii – wrzesień 2023 – Mołdawia

Priorytetowe traktowanie zapisów do szkół dla dzieci ukraińskich uchodźców w Mołdawii, Polsce i Rumunii – wrzesień 2023 – Mołdawia

Spinki do mankietów

środowisko

Dla setek tysięcy dzieci na Ukrainie dotkniętych wojną nowy rok szkolny będzie piątym rokiem przerwanej nauki; Pierwsze dwa zostały przerwane przez pandemię Covid-19, trzeci i czwarty zostały przerwane przez wojnę i istnieje potencjał, że zakłócenia będą trwały latami.

1,3 mln dzieci uciekło do UE w następstwie wdrożenia nakazu tymczasowej ochrony w marcu 2022 r.1. Dyrektywa mająca zastosowanie do Polski i Rumunii stanowi, że „Państwa członkowskie korzystają z tymczasowej ochrony dostępu osób poniżej 18 roku życia do systemu edukacji na takich samych warunkach jak obywatele przyjmujących Państw Członkowskich”2. Podobnie w Mołdawii dzieci z Ukrainy w wieku szkolnym, które złożyły wniosek o tymczasową ochronę, mogą uczęszczać do lokalnych szkół.3

Niemniej jednak do końca roku szkolnego 2022/2023 niepokojąco duża liczba dzieci, które uciekły z Ukrainy do krajów sąsiadujących, nie uczęszcza do szkoły. W Polsce, w której żyje najwięcej uchodźców z Ukrainy, 56% dzieci z Ukrainy w wieku szkolnym nie uczęszcza do polskich szkół. 4 W Mołdawii do szkół uczęszcza jedynie 4% dzieci z Ukrainy w wieku szkolnym. W roku szkolnym 2022–2023 w rumuńskich szkołach uczyło się zaledwie 10% uchodźców z Ukrainy w Rumunii w wieku szkolnym.

READ  Wielkość i prognoza rynku goździków