22 kwietnia, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Polska przeznacza 1,3 gigawata mocy słonecznej i wiatrowej

Urząd Regulacji Energetyki (Był) W ostatniej aukcji przydzielił 870 MW energii słonecznej i 460 MW mocy wiatrowej.

Urząd regulacyjny złożył ofertę na 570 MW projektów fotowoltaicznych powyżej 1 MW, podczas gdy wszystkie 460 MW mocy dla farm wiatrowych dotyczyło projektów powyżej 1 MW. Minimalna cena dla projektów fotowoltaicznych w przetargu wynosi 207,85 zł (50,93 $)/MWh, a dla projektów farm wiatrowych 139,64 zł (~34,22 $)/MWh.

Projekty o wartości 3 mld zł (~735,06 mln USD) wygenerują 13,9 TWh energii elektrycznej.

W przetargach na projekty fotowoltaiczne i wiatrowe o mocy poniżej 1 MW wpłynęło 401 ofert. Spośród nich 309 oferentów wygrało aukcję. Urząd Regulacji Energetyki przeznaczył 300 MW energii słonecznej na projekty poniżej 1 MW. Przeznaczyła 2,5 mld zł (~612,49 mln USD) na zakup 2,7 TWh energii elektrycznej i przyznała 677 mln zł (16 165,86 mln USD) kontraktów.

Najniższa oferta na projekt fotowoltaiczny wynosiła 219 zł (53,65 USD)/MWh, a najwyższa 278,87 zł (69 USD)/MWh.

URE otworzył również przetargi na projekty geotermalne, bioenergetyczne i wodne do 1 MW. Wygrała jednak tylko przetargi na projekty hydroenergetyczne. zł przeznaczyło około 70,2 mln (~17,20 mln USD) na otrzymanie 143 GWh energii elektrycznej. Wylicytowano 76,5 GWh mocy za około 49 mln zł (~12 mln USD).

W czerwcu Polska Asygnowany 2,5 GW mocy odnawialnej na aukcji.

W zeszłym roku Polska Licytowane 1,7 GW mocy OZE na największej aukcji OZE.

Węgiel jest dominującym źródłem energii w Polsce, ale w ciągu ostatniej dekady kraj poczynił ogromne postępy w zwiększaniu energetyki odnawialnej. Zainstalowana moc fotowoltaiczna w kraju na koniec 2020 roku wyniosła 3,9 GW.

Według Polskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Odnawialnej do 2025 r. moc zainstalowana w fotowoltaice w kraju sięgnie 15 gigawatów. W ciągu najbliższych kilku lat więcej mocy powstanie w segmencie na poziomie aplikacji zamiast w segmencie generacji rozproszonej.

READ  Ukryty świat ważki pospolitej