7 grudnia, 2023

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Oszałamiająca mozaika z kamery księżycowej NASA rzuca światło na południowy biegun Księżyca

Oszałamiająca mozaika z kamery księżycowej NASA rzuca światło na południowy biegun Księżyca

Nowa mozaika krateru Shackletona. Źródło: Mozaika stworzona przez zespoły LROC (Lunar Reconnaissance Orbiter) i ShadowCam ze zdjęciami dostarczonymi przez NASA/KARI/ASU

LROC i ShadowCam wspólnie odkrywają mozaikę krateru Shackletona, zapewniając niezrównany wgląd w księżycowy biegun południowy i jego potencjalne pokłady lodu, wspomagając przyszłe misje eksploracji Księżyca.

Nowa mozaika Krateru Shackletona ukazuje potężną synergię pomiędzy dwiema kamerami krążącymi po Księżycu, współpracującymi w celu ukazania niespotykanych wcześniej szczegółów obszaru bieguna południowego Księżyca.

Mozaika ta powstała na podstawie uzyskanych przez niego fotografii LROC (kamera księżycowego rozpoznania orbitalnego)która działa od 2009 roku, oraz od ShadowCam, a NASA Instrument znajdujący się na pokładzie statku kosmicznego Kari (Korea Aerospace Research Institute) o nazwie Danori, który Wystrzelony W sierpniu 2022 r. ShadowCam został opracowany przez Malin Space Science Systems i Arizona State University.

Lunar Reconnaissance Orbiter NASA

Lunar Reconnaissance Orbiter NASA bada Księżyc od czerwca 2009 roku. Źródło: NASA

Uzupełniające się możliwości LROC i ShadowCam

LROC może wykonywać szczegółowe zdjęcia powierzchni Księżyca, ale ma ograniczone możliwości obrazowania zacienionych części Księżyca, które nigdy nie otrzymują bezpośredniego światła słonecznego, zwanych obszarami trwale zacienionymi. ShadowCam jest 200 razy bardziej czuła na światło niż LROC i może skutecznie działać w ekstremalnie słabych warunkach oświetleniowych. Ujawnianie funkcji i szczegóły terenu niewidoczne dla LROC. ShadowCam wykorzystuje światło słoneczne odbijające się od cech geologicznych Księżyca lub Ziemi, aby rejestrować obrazy w cieniach.

Jednak wrażliwość ShadowCam na światło uniemożliwia uchwycenie obrazów bezpośrednio oświetlonych części Księżyca, co skutkuje nasyconymi wynikami. Dzięki optymalizacji każdej kamery pod kątem konkretnych warunków oświetleniowych występujących w pobliżu biegunów Księżyca analitycy mogą łączyć obrazy z obu instrumentów w celu stworzenia kompleksowej mapy wizualnej terenu i cech geologicznych zarówno najjaśniejszych, jak i najciemniejszych części Księżyca. Trwale zacienione obszary tej mozaiki, takie jak wewnętrzna podłoga i ściany krateru Shackletona, są widoczne z dużą szczegółowością dzięki obrazom z ShadowCam. Dla kontrastu, nasłonecznione obszary tej mozaiki, takie jak krawędź i boki krateru, są efektem zdjęć zebranych przez LROC.

NASA ShadowCam mapująca krater Shackletona

Artystyczna ilustracja przedstawiająca mapowanie krateru Shackletona przez ShadowCam. Źródło: NASA

Efekty naukowe i eksploracyjne

Korzystając z ShadowCam, NASA może zobrazować trwale zacienione obszary Księżyca bardziej szczegółowo, niż było to wcześniej możliwe, dając naukowcom znacznie lepszy widok na obszar bieguna południowego Księżyca. Obszar ten nigdy nie był badany przez człowieka i jest bardzo interesujący dla nauki i eksploracji, ponieważ uważa się, że zawiera osady lodowcowe lub inne zamarznięte substancje lotne. Naukowcy uważają, że warstwy osadów lodowych występują na Księżycu od milionów, a nawet miliardów lat, a możliwość badania próbek może zwiększyć naszą wiedzę na temat ewolucji Księżyca i naszego Układu Słonecznego. Złoża lodowe mogą również stanowić ważny zasób do eksploracji, ponieważ składają się z wodoru i tlenu, które można wykorzystać jako paliwo rakietowe lub systemy podtrzymywania życia.

Pełniejsza mapa obszaru bieguna południowego Księżyca jest cenna dla przyszłych przedsięwzięć w zakresie eksploracji powierzchni, takich jak misje VIPER (Volatile Polar Exploration Probe) i Artemis, które pozwolą ludziom powrócić na powierzchnię Księżyca i zapewnić długoterminową obecność na Księżycu .

O LROC

Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) to system kamer znajdujący się na pokładzie statku kosmicznego Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) należącego do NASA. Wystrzelony w 2009 roku LROC ma za zadanie rejestrować obrazy powierzchni Księżyca w wysokiej rozdzielczości. Jego głównym celem jest pomoc w zlokalizowaniu bezpiecznych miejsc lądowania, identyfikacji potencjalnych zasobów, badaniu środowiska księżycowego i demonstrowaniu nowych technologii. Szczegółowe zdjęcia z LROC dostarczyły bezcennego wglądu w topografię i geologię Księżyca, a także pomogły w licznych misjach naukowych i eksploracyjnych.

O ShadowCam

ShadowCam to bardzo czuła na światło kamera znajdująca się na pokładzie statku kosmicznego KARI (Korea Aerospace Research Institute) Danori. Opracowany przez Malin Space Science Systems i Arizona State University dla NASA, został specjalnie zaprojektowany do rejestrowania obrazów trwale zacienionych obszarów Księżyca, czyli obszarów, które nigdy nie są oświetlane bezpośrednio przez światło słoneczne. Zdolna do skutecznego działania w warunkach skrajnie słabego oświetlenia, ShadowCam wykorzystuje światło słoneczne odbijające się od cech geologicznych Księżyca lub Ziemi, aby obrazować cechy i szczegóły terenu, których inne instrumenty, takie jak LROC, nie mogą zobaczyć. Wystrzelony w sierpniu 2022 r. uzupełnia inne systemy obrazowania Księżyca, ujawniając szczegóły w najciemniejszych obszarach Księżyca.

READ  Nowa symulacja pokazuje, jak wczesny wszechświat ewoluował w ciągu kilku sekund po Wielkim Wybuchu