28 maja, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Obywatel pozywa Prezydenta RP za naruszenie prawa

Obywatel pozywa Prezydenta RP za naruszenie prawa

Przed warszawskim sądem rozpoczął się proces cywilny przeciwko prezydentowi Polski Andrzejowi Dudzie.

Gérard Weissert, mieszkający na Śląsku w południowej Polsce, żąda od prezydenta publicznych przeprosin za „nielegalną ingerencję w jego prawo jako obywatela RP do życia w demokratycznym państwie prawa”. .

Weissert chce, aby sąd zakazał Dudzie „prowadzenia jakichkolwiek zachowań naruszających w świetle prawa zasady demokratycznego państwa, z obowiązkiem podjęcia działań na rzecz ochrony porządku konstytucyjnego republiki”.

Weissert chce powołać na świadków wszystkich byłych prezesów Trybunału Konstytucyjnego. Gazety Wyborczej Codziennie.

Weissert złożył pozew w 2020 r., argumentując, że prezydent ma obowiązek stać na straży praworządności i konstytucji oraz wykazywać się dużą starannością w podejmowaniu lub zapobieganiu działaniom prowadzącym do łamania zasad demokracji. stan : schorzenie.

Jednak w rzeczywistości „poprzez działania i zaniechania Prezydenta Andreja Duty zostały naruszone zasady praworządności wynikające z Konstytucji, co naruszyło prawo powoda do życia w państwie… prawo.”

Weissert wskazywał na przykład na zmiany wprowadzone przez były rządzący, sprzymierzony z Dudą, rząd Prawa i Sprawiedliwości (PiS) w Trybunale Konstytucyjnym (TK), Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS).

Szerokie grono organizacji zawodowych i organizacji międzynarodowych – a także większość polskiego społeczeństwa – postrzega reformy sądownictwa PiS jako naruszenie praworządności i próbę poddania sądownictwa większej kontroli politycznej.

Weissert argumentuje, że działania prezydenta wspierające te reformy doprowadziły do ​​naruszenia jego dóbr osobistych.

READ  Zapowiedź polskiego banku centralnego: zbliża się grudniowa podwyżka | Artykuł

„Zachowanie Prezydenta… wielokrotnie naruszało porządek konstytucyjny kraju, skutecznie uniemożliwiając powodowi korzystanie z jego praw obywatelskich” – czytamy w cytowanej sprawie. Gazety Wyborczej.

„Zachowanie w procesie legislacyjnym objawiające się podpisywaniem ustaw wprowadzających przepisy niekonstytucyjne… doprowadziło do sytuacji, w której nie zostały zagwarantowane podstawowe prawa powoda. Legalizm”.

Sprawa Weissert została początkowo oddalona przez sąd, który uznał, że prezydent został wyłączony spod jurysdykcji sądów powszechnych. Sąd Apelacyjny jednak odmówił i nakazał dalsze prowadzenie sprawy.

W 2021 roku sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Warszawie, jednak ze względu na nadmierne obciążenie sprawami zdążył rozpocząć proces dopiero w tym tygodniu.

Weissert powiedział, że wskazując na te opóźnienia Gazety Wyborczej„Pokazują, jak wyglądała ośmioletnia reforma wymiaru sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry [justice minister in the PiS government] Nie udało się”. Oficjalne dane pokazują, że sądy działają obecnie wolniej niż przed rozpoczęciem reform przez PiS.

Rzeczniczka sądu poinformowała, że ​​od piątku rozprawa toczyła się za zamkniętymi drzwiami w związku z referencjami z Polski, ale ogłoszenie wyroku wyznaczono na 23 maja.

Kanclerz prezydenta nie skomentowała tej sprawy. Jednak Duda i PiS wielokrotnie bronili swoich reform i zaprzeczali, że naruszają one praworządność.

Duda oskarżył nowy rząd, który w grudniu zastąpił PiS, o łamanie prawa w ramach prób cofnięcia niektórych polityk PiS.


Notatki z Polski są prowadzone przez niewielki zespół redakcyjny i wydawane przez niezależną fundację non-profit, utrzymywaną z datków naszych czytelników. Bez Waszego wsparcia nie moglibyśmy robić tego, co robimy.

READ  Polska przedłuża zamrożenie stóp procentowych, gdy recesja uderza w gospodarkę

Główny autor obrazu: Jakub Szymczyk/KPRP