24 kwietnia, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Nominacja Polski do inicjatywy 3SI zwiększa region

Nominacja Polski do inicjatywy 3SI zwiększa region

Przywracając Inicjatywę Trójmorza, nowy polski rząd podkreśla swoją strategiczną wizję współpracy regionalnej i rozwoju gospodarczego.

The Inicjatywa Trójmorza Kwietniowy szczyt (3SI) w Wilnie zgromadzi 13 państw Unii Europejskiej (UE) położonych pomiędzy Morzem Adriatyckim, Bałtyckim i Czarnym, aby skupić się na rozbudowie regionalnej infrastruktury energetycznej, transportowej i cyfrowej, szczególnie wzdłuż osi Północ-Południe.

Polska odegrała kluczową rolę w tej inicjatywie i jej projekcie od jej powstania w 2015 r., jednak powołanie nowego rządu po wyborach w 2023 r. poddało w wątpliwość dalsze zaangażowanie Warszawy, ponieważ format był postrzegany jako projekt poboczny swojego poprzednika.

Choć 3SI ma przede wszystkim formę prezydencką, to jego skuteczność zależy od zaangażowania administracji rządowej, która może przeznaczać środki na regionalne projekty infrastrukturalne o znaczeniu regionalnym.

Nowa polska koalicja pod przewodnictwem Platformy Obywatelskiej zobowiązała się do priorytetowego traktowania Trójkąta Weimarskiego składającego się z Polski, Niemiec i Francji oraz działań na rzecz przywrócenia zbliżenia z UE. Pojawiły się obawy móc Usuń 3SI ze względu na błędne wyobrażenia łączące je z nastrojami antyunijnymi i pro-Trumpowymi.

Jednak wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna potwierdził zaangażowanie rządu w panel wydarzenie Wydarzenie odbyło się 27 lutego w Ambasadzie Litwy w Warszawie. Nowa administracja chce uczynić 3SI priorytetem polskiej prezydencji w UE w 2025 roku, poprawiając jego widoczność i pozycjonując go jako narzędzie realizacji interesów regionalnych.

Grupowanie uważa się za ważne, choć dotychczasowy postęp w tym zakresie jest skromny. USA przekazały krajom 3SI 1 miliard dolarów W 2020 r, a w szczycie uczestniczyli wyżsi urzędnicy ze Stanów Zjednoczonych i UE. Jednak całkowita kwota środków potrzebnych na dostosowanie infrastruktury do standardów krajów Unii Zachodnioeuropejskiej jest ogromna – i rzeczywiście jest jest oceniany jako 1,2 biliona dolarów do 2020 roku. Choć postęp jest zauważalny, przed nami jeszcze długa droga.

Szejna podkreślił także znaczenie współpracy 3SI dla Ukrainy i powiedział, że jego rząd postrzega 3SI i Trójkąt Weimarski jako komplementarne.

READ  Prezydent Polski po raz drugi w zaciekłym politycznym sporze ułaskawił parlamentarzystów z opozycji

Oczekuje się dalszego wsparcia dla tej inicjatywy ze strony partnerów Polski, partnerów regionalnych i Stanów Zjednoczonych. Leży to w strategicznym interesie Warszawy, która może zwiększyć swoje wpływy, reprezentując interesy UE i szerszego sojuszu regionalnego w Trójkącie Weimarskim.

Jednocześnie bezpośrednie zaangażowanie z kluczowymi partnerami UE w postaci Weimaru wzmocniłoby wiodącą rolę Polski w Grupie Trójmorza.

Dostać najnowszy

Zarejestruj się, aby regularnie otrzymywać e-maile i otrzymywać informacje o pracy CEPA.

Zakotwiczenie 3SI w ramach UE ułatwi lobbowanie na rzecz dodatkowych funduszy inwestycyjnych i polityk korzystnych dla regionu. Konsultacje na poziomie regionalnym pomogą także wzmocnić pozycję przetargową regionu trójmorskiego w kontaktach z tradycyjnymi osiami władzy UE, czyli Francją i Niemcami.

Podejście regionalne byłoby skuteczniejsze w zapewnianiu wsparcia Ukrainie. Kijów jest partnerem inicjatywy od 2022 r., jednak współpraca ta musi być bardziej konkretna.

Włączenie Ukrainy w regionalne projekty infrastrukturalne byłoby korzystne dla niespokojnego kraju, ale mogłoby otworzyć dodatkowe fundusze dla całego regionu Trójmorza.

Region powinien dzielić się zbiorowym doświadczeniem Unii Europejskiej, aby pomóc Ukrainie działać tak skutecznie, jak to możliwe. Posiadanie niedawnych i odpowiednich doświadczeń nie tylko uczyni członków 3SI lepszymi doradcami, ale także zmotywuje ich do obrony interesów regionu we wszelkich reformach UE związanych z przyszłym rozszerzeniem.

Z raportu wynika, że ​​zaangażowanie w inicjatywę Trójmorza mogłoby być korzystne także w przypadku, gdyby pretendentem do tej inicjatywy stał się polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Proponowany udział Komisarz Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa. Zapewnienie takiej pozycji bez wsparcia regionalnego może być trudne ze względu na napiętą historię jego relacji w regionie.

Nowy rząd w Warszawie ma przekonującą motywację, aby kontynuować swoje zaangażowanie w 3SI, biorąc pod uwagę znaczny potencjał projektu i znaczące korzyści dla Polski. Jednak sama ciągłość nie wystarczy – inicjatywa musi zyskać lepszy wizerunek w UE i poza nią oraz zacząć przynosić konkretne rezultaty.

READ  Zapewnienie niepełnosprawnym ukraińskim uchodźcom wsparcia, jakiego potrzebują w Polsce – historia Kostianta

Nowy rząd mógłby wzmocnić pozycję inicjatywy w UE poprzez poprawę pozytywnych relacji z Brukselą. Dzięki podejściu praktycznemu, a nie ideologicznemu, może wzmocnić wymiar gospodarczy i biznesowy inicjatywy.

Taka zmiana byłaby nie tylko zgodna z pierwotnymi celami grupy, ale odbiłaby się również na partnerach regionalnych, dla których coraz większy priorytet stanowią wymierne korzyści gospodarcze i zrównoważony rozwój.

Julita Wilczek jest pracownikiem naukowym w Instytucie Nowej Europy w Warszawie. Specjalizuje się w regionie Trójmorza, w szczególności regionalnej współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej, takiej jak Inicjatywa Trójmorza i Fundusz Inwestycyjny Inicjatywy Trójmorza. Wcześniej pracował w Instytucie Sobieskiego, Ministerstwie Rozwoju i Polskim Banku Rozwoju.

Kraniec Europy Internetowe czasopismo CEPA obejmujące ważne tematy z dokumentacji polityki zagranicznej w Europie i Ameryce Północnej. Wszystkie opinie są opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko lub poglądy instytucji, które reprezentują, lub Europejskiego Centrum Analiz Polityki.

Kraniec Europy

Internetowe czasopismo CEPA obejmujące ważne tematy z dokumentacji polityki zagranicznej w Europie i Ameryce Północnej.

Czytaj więcej