22 czerwca, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Czy inflacja ponownie zaskoczy rynki?

Wstępna inflacja za wrzesień spadnie do 5,4% r/r. Produkcja PMI za wrzesień, aby odzwierciedlić kluczowe zmiany na rynku i zmniejszyć bariery po stronie podaży. MinFin emituje kwartalną emisję obligacji. S&P ma dokonać przeglądu polskiego ratingu.

1 października | We wrześniu inflacja nieco się obniży. Oczekujemy, że wstępna inflacja za wrzesień wyniesie 5,4% r/r (0,3% m/m), co jest nieco poniżej konsensusu rynkowego 5,5% r/r. Niewielkie obniżenie inflacji we wrześniu może wynikać głównie z wyższych poziomów niż przed rokiem, ale nie można wykluczyć niespodzianki w górę. Spodziewamy się jednak odwrócenia CBI w październiku i szczytu na poziomie 6,0% r/r do końca roku. Ogólnie widzimy inflację średnio 4,5% w tym roku i 4,0% w 2022 roku. Nadal uważamy, że dla perspektyw stóp procentowych ważna będzie listopadowa inflacja i tempo wzrostu NBP. Pokazuje wyższą ścieżkę inflacji w porównaniu z lipcem Prognoza. Jednak bank centralny opóźni pierwszą podwyżkę do I kw. 22 w oczekiwaniu na podwyżkę o 15 pb.

1 października | Produkcja BMI zostanie zmniejszona we wrześniu. Oczekuje się, że polska produkcja we wrześniu spadnie do 54,8 (z 56,0 w sierpniu), zgodnie z wzorcem obserwowanym dla większych gospodarek. W Niemczech, PMI produkcji Rynki zaskoczył trend spadkowy, który we wrześniu wyniósł 58,5, czyli 15 miesięcy, w porównaniu z konsensusem 61,4 i 62,6 z poprzedniego miesiąca. Ograniczenia dotyczące lokalizacji dostaw nadal stanowią główną przeszkodę dla wyników sektora w Niemczech.

Czynniki napędzające rynek obligacji | Rentowność 10-lat była zmienna w okolicach 2%. W ciągu tygodnia rentowność polskiego 10-letniego LCY wahała się o 2,0%, pomimo ruchu w górę na kluczowych rynkach. Ponieważ 10-letnia niemiecka obligacja wzrosła o 5 pb w/w -0,25%, spread wobec 10-letniego Bunda zawęził się do 230 pb. W tym tygodniu Minfin opublikuje kwartalną emisję obligacji. Ponieważ tegoroczne potrzeby kredytowe zostały już w pełni spełnione, MinFin będzie nadal finansował przyszłoroczne potrzeby. Na 28 września zaplanowane jest jednodniowe posiedzenie RPP bezterminowe. Raport ukaże się dwa dni po spotkaniu, 30 września. Interesujące będzie obserwowanie ostatniego wzrostu inflacji w Polsce oraz środków oszczędnościowych podejmowanych przez inne regionalne banki centralne.

READ  Popiera ograniczenia dla linii lotniczych latających z polskimi migrantami na Białoruś

Sterowniki rynku walutowego | Kurs EURPLN jest zablokowany powyżej 4,55. Globalny wzrost Unikanie ryzyka, wzmocnione problemami sektora nieruchomości w Chinach i rosnącymi walutami rynkowymi, które obciążają delta wariancji i rosnącymi sprzecznościami w warunkach monetarnych w Stanach Zjednoczonych. Złoty nadal spadał, osiągając najniższy od pięciu miesięcy poziom 4,64 wobec euro. W tym tygodniu na złotego mogą wpłynąć zarówno czynniki lokalne, jak i regionalne. Z jednej strony polski Trybunał Konstytucyjny wznowi obrady o wyższości polskiego prawa nad unijnym. Z drugiej strony, Narodowy Bank Czech zdecyduje się na bardziej agresywną akcję tight i podniesie kluczową stopę do 1,25% o 50 pb. Rosnąca rozbieżność między nominalnymi stopami procentowymi Narodowego Banku Polskiego a retoryką Dawisza w porównaniu z innymi regionalnymi bankami centralnymi będzie prowadzić do osłabienia szczeliny wobec lokalnych odpowiedników.

Pobierz pełny raport