Kończą się manewry Sauber Guardian 17

Na terenie Węgier, Rumunii oraz Bułgarii do piątku prowadzone są coroczne międzynarodowe ćwiczenia NATO Sauber Guardian 17. Uczestniczy w nich ponad 25 tys. żołnierzy z 22 państw sojuszniczych. Są to największe ćwiczenia prowadzone w rejonie Morza Czarnego.

W trakcie manewrów prowadzony jest szereg międzynarodowych operacji. Polegały one m.in. przeprawie przez Dunaj w okolicy rumuńskiego Bordusani, czy organizacji ewakuacji personelu wraz z zapewnieniem pomocy medycznej.

Na Węgrzech prowadzono głównie działania z wykorzystaniem śmigłowców. Poniżej materiał filmowy przedstawiający amerykańską 173 Brygadę Powietrzą, która na ,,sucho” trenowała zajęcie pociągu w okolicach Szolnok na Węgrzech:

W manewrach Sauber Guardian 17 udział wzięła również polska kompania piechoty zmotoryzowanej wchodząca w skład Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Rumunii.

Łukasz Religa

Zdjęcie w nagłówku autorstwa: Sgt. Timothy Pike z US Army

 

Działania nad Dunajem w rumuńskim Bordusani. Fot: Sgt. Adrian Borunda z US Army