16 lipca, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Zespół Webba Space Telescope wprowadza 18 punktów światła gwiazd do sześciokątnej formacji

Zespół Webba Space Telescope wprowadza 18 punktów światła gwiazd do sześciokątnej formacji

Źródło: NASA Goddard Space Flight Center

Zespół Webba nadal czyni postępy w dopasowywaniu luster obserwatorium. Inżynierowie zakończyli pierwszy etap tego procesu, zwany „definicją CT”. Wynikowy obraz pokazuje, że zespół przesunął każdy z 18 głównych segmentów zwierciadła Webba, aby przenieść 18 nieostrych kopii pojedynczej gwiazdy w pasiastą formację sześciokątną.

Przyciągaj wyrównanie wstęgi

Ten wczesny obraz wyrównania Webba, z punktami światła gwiazd ułożonymi we wzór przypominający plaster miodu w zwierciadle głównym, nazywany jest „matrycą obrazu”. Źródło: NASA/STScI/J.Dipascual

Po zakończeniu tworzenia matrycy obrazów zespół rozpoczął drugą fazę dopasowywania: „Wyrównanie części”. Podczas tej fazy zespół poprawi duże błędy pozycjonowania segmentów zwierciadlanych i zaktualizuje wyrównanie zwierciadła wtórnego, dzięki czemu każdy punkt światła gwiazd będzie bardziej skupiony. Gdy „ogólne wyrównanie” zostanie zakończone, zespół rozpocznie trzeci etap, zwany „układaniem obrazów”, w którym 18 punktów świetlnych znajdzie się jedna na drugiej.

Mozaika wyboru części web

Wyjaśnienie obrazu wczesnego wyrównania w sieci

Ten mozaikowy obraz (powyżej), przedstawiający 18 losowych kopii tej samej gwiazdy, posłużył jako punkt wyjścia do procesu ustawiania. Aby ukończyć pierwszy etap dopasowywania, zespół przesunął segmenty lustrzanego rdzenia, aby ułożyć punkty światła gwiazd w sześciokątną macierz obrazów (na dole). Każdy punkt światła gwiazd jest oznaczony odpowiednim kawałkiem lustra, który go uchwycił. zaliczenie: NASA (góra); NASA/STScI/J.DePasquale (na dole)

„Ukierunkowujemy punkty klipu na tę matrycę tak, aby miały one takie same względne pozycje jak fizyczne lustra” – powiedział Matthew Lallo, naukowiec systemowy i dyrektor Telescopes Branch w Space Telescope Science Institute. „Podczas ogólnego wyrównania i układania obrazów, ten znajomy układ daje zespołowi wavefront intuicyjny i naturalny sposób wizualizacji zmian w punktach przycięcia w kontekście całego lustra głównego. Możemy teraz faktycznie obserwować, jak lustro główne powoli formuje się w dokładnie, zamierzone kształt!”

Utworzona w 1958 r. Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA) jest niezależną agencją rządu federalnego Stanów Zjednoczonych, która zastąpiła Narodowy Komitet Doradczy ds. Aeronautyki (NACA). Odpowiada za cywilny program kosmiczny, a także za aeronautykę i badania kosmiczne. Jego wizja to "Odkrywać i poszerzać wiedzę dla dobra ludzkości."

” data-gt-translate-attributes=”[{” attribute=””>NASA’s James Webb Space Telescope uses a process called wavefront sensing and control to perfect its vision in orbit. This animation illustrates that process. Credit: NASA’s Goddard Space Flight Center

READ  Próbka pozostałej asteroidy Bennu została wykryta przez OSIRIS-REx i sfotografowana w ultra rozdzielczości