22 kwietnia, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Trybunał Europejski potępia Polskę w związku z roszczeniami agenta Wałęsy

Trybunał Europejski potępia Polskę w związku z roszczeniami agenta Wałęsy

Najwyższy europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł w czwartek, że Polska naruszyła prawa człowieka Leka Wałęsy. Wybitnemu liderowi prodemokratycznemu zarzucono w tej sprawie bycie komunistycznym agentem współpracującym ze służbami bezpieczeństwa.

Wałęsa (80 l.) stanowczo zaprzecza twierdzeniom byłego współpracownika sprzed 20 lat, jakoby szpiegował kolegów z władz komunistycznych pod kryptonimem „Poleg”.

Wygrał sprawę o zniesławienie przed Sądem Apelacyjnym w Polsce, ale wyrok Sądu Najwyższego został uchylony na mocy nowo utworzonej ustawy.

Europejski Trybunał Praw Człowieka w swoim wyroku jednomyślnie orzekł, że Polska naruszyła prawo Wałęsy do sprawiedliwego procesu i prawo do poszanowania życia prywatnego.

Stwierdzono, że sprawa, w której rozpatrywano apelację od pierwotnego wyroku, nie była „niezależnym i bezstronnym sądem ustanowionym na mocy ustawy” oraz że istnieją przesłanki wskazujące na to, że polskie władze „również… nadużyły procedur dla (swoich) własnych poglądów i celów politycznych. „

Reklama — przewiń, aby kontynuować

„Istotnie sąd zauważył, że sprawy pana Wałęsy nie można oddzielić od jej tła politycznego i środowiska politycznego w Polsce oraz długotrwałego i publicznego konfliktu pomiędzy panem Wałęsą a rządzącą konserwatywną partią Prawo i Sprawiedliwość (PiS).

W swoim wyroku ETPC zamieścił rzadko stosowany wyrok pilotażowy, na mocy którego państwa muszą podjąć kroki w celu rozwiązania „systematycznych” problemów, które pojawiły się w systemach sądowych.

„Zidentyfikowane problemy systemowe wymagają natychmiastowych działań zaradczych” – napisano, przypominając o powtarzającym się niezastosowaniu się Polski do orzeczeń sądów.

Reklama — przewiń, aby kontynuować

„Polska podejmie odpowiednie środki ustawodawcze i inne, aby spełnić wymogi niezawisłego i bezstronnego sądu utworzonego na mocy ustawy w jej krajowym systemie prawnym” – stwierdzono.

Nakazał także Polsce zapłatę 30 000 euro (32 000 dolarów) odszkodowania.

Polska znajduje się w momencie przewrotu politycznego, gdyż partia BIS zwyciężyła w sondażach, ale nie zapewniła sobie większości rządzącej.

Koalicja partii prounijnych pod przewodnictwem byłego premiera i byłego przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska przygotowuje się do utworzenia rządu, choć najpierw będzie musiała poczekać, aż wysiłki PiS zawiodą.

ETPC jest częścią Rady Europy, paneuropejskiego organu zajmującego się prawami człowieka. Jest sądem ostatniej instancji i jego orzeczenia mają charakter wiążący, a nie doradczy, choć w ostatnich latach państwa – zwłaszcza Polska i Turcja – nie wykonywały jego orzeczeń.

sjw/as/jm