13 czerwca, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Rynek ekologiczny w Polsce | Wiadomość

Wiadomość | 28-06-2021 | 17:39

Green Accord wspiera produkcję ekologiczną jako jeden z jego filarów w gospodarstwie, aby przyspieszyć produkcję strategiczną, w celu zwiększenia produkcji ekologicznej nawet o 25% całkowitej produkcji rolnej w UE. Dlatego przyjrzeliśmy się bliżej aktualnemu stanowi polskiej produkcji produktów ekologicznych oraz rynkowi (możliwościom) dla tych produktów.


©Fot. Mark Stepniki z Bexels

Produkcja

Gospodarstwa ekologiczne w Polsce zlokalizowane są głównie w północnej części kraju. W regionie Warmisko-Mazurskim i Sachotnijopomorskim, gdzie przeciętne gospodarstwa są duże, produkuje się głównie zboża, które następnie są dalej przetwarzane i eksportowane do krajów UE. W centralnej części Polski oraz na terenach, gdzie system gruntów nie pozwala na tworzenie dużych połaci ziemi, wielu hodowców koncentruje się na produkcji jagód. Polska słynie z produkcji owoców miękkich ze względu na dobrą pogodę i kwaśny typ gleby nadający się do tego typu produkcji. Dlatego też hodowcy ekologiczni skupiają się również na jagodach.

Polskie gospodarstwa ekologiczne nie są duże. Czasami jednak są częścią większego producenta. Jest to dopuszczalne, ponieważ gospodarstwo można podzielić na produkcję konwencjonalną i ekologiczną. W ten sposób 0,5 hektara konwencjonalnego gospodarstwa można przeznaczyć na produkcję ekologiczną, co pomaga firmie uzyskać dodatkowe finansowanie. Ten sposób produkcji nie gwarantuje wzrostu produkcji ekologicznej w Polsce, ale wyróżnia dochód w gospodarstwie.


©Fot. Mark Stepniki z Bexels

Przetwarzanie

Istniejące zakłady przetwórcze to młyny, mroźnie, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego (głównie soków i dżemów), wytwórnie makaronów, mleczarnie, piekarnie i wiele sklepów mięsnych. Są one rozsiane po całym kraju, nie ma klastra regionalnego ani dominującego typu, który można by określić mianem polskiego specjalnego.

Większość przetwórców ekologicznych to małe i średnie zakłady rzemieślnicze, niektóre w 100% ekologiczne. Jednak kilku dużych operatorów uruchomiło również obszar organiczny (spójne rozwiązanie, zapewniające udokumentowane oddzielenie czasu lub przestrzeni od konwencjonalnej produkcji).

READ  Dlaczego Polsce tak długo buduje się pływający terminal gazowy - DW - 06.04.2023

W porównaniu z innymi krajami UE przetwórstwo ekologiczne w Polsce jest sektorem słabo rozwiniętym, który nie wykorzystuje potencjału ani popytu na surowce. Powodem tego są przede wszystkim lęk przed biurokracją i niepewność co do dostępności surowców.

W dzisiejszych czasach kupowanie żywności ekologicznej jest oznaką troski o zdrowy styl życia, a rośnie świadomość konsumentów na temat wpływu jakości żywności na zdrowie, kondycję i jakość życia.

Rynek konsumencki

Produkty ekologiczne są dostępne głównie w miastach. Dostępność tych produktów wzrosła, odkąd popularne sieci handlowe zdecydowały się na tworzenie organicznych półek w swoich sklepach. Oprócz tego od ponad 10 lat w wielu dużych miastach Polski zorganizowana jest sieć sklepów poświęconych wyłącznie produktom ekologicznym oraz biobazary, na których rolnicy mogą sprzedawać swoje (certyfikowane) produkty bezpośrednio konsumentom. Wzrasta również handel elektroniczny produktów bio.

Ambasada w Warszawie wraz z polską salą żywności ekologicznej Raport o produkcji ekologicznej w Polsce i aktualnym rynku produktów ekologicznych w Polsce. Możesz przeczytać pełny raport Tutaj.

Obiecuje przyszłość branży

Pomimo tego, że polski rynek ekologiczny jest klasyfikowany jako duża część produkcji i dystrybucji żywności ekologicznej, istnieją duże różnice w cenach żywności konwencjonalnej i produktów ekologicznych oraz ograniczona dostępność asortymentu ekologicznego poza dużymi miastami, Prognozy ekonomiczne dla sektora ekologicznego są bardzo optymistyczne i wskazują, że kamień milowy został osiągnięty.


©Bexels

Nowa strategia UE Zielonego Porozumienia, której celem jest zwiększenie obszaru rolnictwa ekologicznego w UE do 25% do 2030 r., jest ważnym bodźcem i z pewnością przyczyni się do wzrostu znaczenia rolnictwa ekologicznego i żywności ekologicznej w gospodarce kraju. Zapewnia systematyczne wdrażanie Zielonego Porozumienia, czyli dofinansowania do żywności ekologicznej w przedszkolach i szkołach oraz dofinansowania do ekologicznych produktów rozproszonych. W Polsce, przy obecnym udziale rolnictwa ekologicznego na poziomie 3,5%, osiągnięcie pułapu 10% do 2030 r. potroiłoby obecny poziom. To ambitne, ale wciąż realistyczne zadanie.

READ  Dziewięć nowych zespołów potwierdzonych na polskim Mystic Festival 2024 to Menbrain, Owl's Woods Graves, Schisma