12 czerwca, 2024

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Polska sprzeciwia się światu zewnętrznemu w kwestiach prawa i porządku

Komisja Europejska od lat twierdzi, że istnieje ryzyko poważnych naruszeń praworządności w Polsce, ale nie była w stanie zapobiec uchwalaniu nowych ustaw, które zagrażają podstawowym zasadom prawnym i niezawisłości sądownictwa.

Komisja niedawno potępiła Prawo mediów W Polsce ma na celu uniemożliwienie wrogim siłom zagranicznym kontrolowania nadawców w Polsce. Firmy spoza Europy będą miały zakaz posiadania ponad 49% polskich mediów.

„Polski projekt ustawy o radiofonii i telewizji wysyła negatywny sygnał. Potrzebujemy unijnego prawodawstwa dotyczącego wolności mediów, aby chronić wolność mediów i stać na straży praworządności” – skomentowała na swoim koncie na Twitterze wiceprzewodnicząca UE Vera Jurova.

W bardzo poważnej kwestii związanej z niezawisłością sądownictwa, Polska odpowiedziała Komisji w poniedziałek (16 sierpnia) w sprawie wyroku Trybunału Europejskiego. Zgodnie z wyrokiem, nowa polska izba dyscyplinarna nie przestrzega prawa unijnego, ponieważ może nakładać sankcje na sędziów.

Komisja potwierdziła, że ​​otrzymała odpowiedź w bardzo krótkim czasie. Rzecznik powiedział, że komisja analizowała list przed podjęciem decyzji o jakimkolwiek działaniu. „Nie skomentowaliśmy bieżących działań” – dodał.

Jeden krok Komunikat prasowy Opublikowany przez Centrum Informacyjne Rządu Trybunał Konstytucyjny w Polsce dokonuje przeglądu konstytucji prawa unijnego od momentu przystąpienia Polski do UE.

Poprzez komunikat prasowy komisja dyscyplinarna nie będzie kierować nowych spraw z sądownictwa do Sądu Najwyższego, ale rząd nie zawiesza funkcjonowania sali sądowej i skutków swoich decyzji. Nie jest jasne, czy izba będzie zajmować się wyłącznie postępowaniem sędziów i rozprawami, czy też będzie ingerować w wyroki.

Co więcej, UE i Polska wydają się zmierzać w kierunku konfliktu wokół podstawowej kwestii prawa unijnego. Prawo unijne ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, ale Polska kwestionuje to w swojej odpowiedzi.

Kolejna kontrowersyjna decyzja prawna o odzyskaniu majątku została podjęta tydzień temu (14 sierpnia) przez prezydenta Andrzeja Dudę przez dwie izby polskiego parlamentu, Sejm i Senat, przeciwko Izraelowi i protestom. Stany Zjednoczone.

READ  Polska zniesie prace domowe dla uczniów szkół podstawowych

Nowelizacja stanowi, że nie można zgłaszać żadnych nowych roszczeń w celu odzyskania mienia skradzionego przez hitlerowskie Niemcy podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej lub po jej nacjonalizacji pod rządami komunistów. Wnioski, które nie osiągnęły ostatecznej decyzji w ciągu ostatnich 30 lat, zostaną wstrzymane lub odrzucone.

Jeden krok Raport Podpisał ustawę po dogłębnej analizie prezydenta Dudy, aby chronić obywateli Polski przed niesprawiedliwością. Powołał się na orzeczenie z 2015 r., w którym „Trybunał Konstytucyjny orzekł, że uchylenie podstawowych decyzji administracyjnych w sprawie zakupu nieruchomości kilka lat później było niezgodne z Konstytucją”.

„Moim zdaniem to koniec niepewności, podczas której mieszkania i nieruchomości zakupione w dobrej wierze mogą zostać zajęte po nagłym odkryciu przez właściciela 70 lat temu zwykłą decyzją administracyjną” – powiedział. Napisał. Zaprzeczył, jakoby nowe prawo było wymierzone w konkretną grupę – Żydów, którzy uniknęli Holokaustu.

W rzeczywistości osoby dążące do odzyskania mienia w Polsce twierdzą, że nowe prawo niczego w praktyce nie zmieni ze względu na kwestie prawne w procesie administracyjnym. Gminy lokalne odmówiły wykonania decyzji administracyjnych na rzecz osób pozostałych przy życiu lub ich potomków.

Reforma procedur administracyjnych była kluczowym elementem zaangażowania Polski w proces ogólnej reformy administracyjnej (PAR) w momencie jej przystąpienia do Unii Europejskiej. Jest to warunek konieczny rządów prawa, ponieważ wszelkie decyzje administracyjne muszą być zgodne z prawem i zgodne z zamierzonym celem oraz zapewniać rozwiązania prawne, takie jak prawo do odwołania się do sądu.

Poprawka wydaje się być techniczna, ale dotyka ważnej kwestii w stosunkach między Polską a narodem żydowskim. Większość z 3 milionów Żydów w Polsce przed wojną została zabita przez nazistów i ich kolaborantów. Ta decyzja doprowadziła do konfrontacji dyplomatycznej między Polską a Izraelem.

W 2018 roku oba kraje utknęły Spór CO ustawie kryminalizującej niektóre wypowiedzi o roli Polski w Holokauście. Następnie prezydent Duda, po podpisaniu ustawy, skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego do kontroli sądowej, otwierając możliwość zmian. Później oba kraje znalazły wspólną płaszczyznę w raporcie, aby odnieść się do swojej tragicznej historii podczas II wojny światowej.

READ  Polska przedstawia plan restrukturyzacji przemysłu trzody chlewnej

W tym przypadku Komisja nie działała prawidłowo. Rzecznik komisji powiedział The Brussels Times, że jest świadoma problemu i prowadzi go. Holokaust jest definiującym dziedzictwem europejskiej historii i ważne jest, aby pamiętać o ofiarach i ich potomkach – powiedział.

„Przywrócenie sprawiedliwości i zajęcie się zbrodniami popełnionymi przez dyktatorskie reżimy będzie w mocy państw członkowskich”.

Nawiasem mówiąc, jutrzejszy Dzień Pamięci (23 sierpnia) w całej Europie dla ofiar wszystkich reżimów dyktatorskich i autorytarnych jest niesławnym dniem 1939 roku. Umowa Mołotow-Ribbentrop Podpisany między Niemcami a Związkiem Radzieckim. Traktat wywołał II wojnę światową i inwazję na Polskę.

W tym dniu składamy hołd ofiarom dyktatorskich reżimów w Europie i tym, którzy walczyli z takimi reżimami. Uznajemy cierpienie ofiar i ich rodzin oraz trwały wpływ tego traumatycznego doświadczenia na następne pokolenie Europejczyków ”- powiedziała Vera Zorov, wiceprezes ds. wartości i przejrzystości., I Komisarz Sprawiedliwości, Didier Reinders, a Wspólny raport.

Nie ma wolności od dyktatury i dyktatury, „dodali.” Wraz z rządami prawa i demokracją ta wolność jest sercem traktatów europejskich, które wszyscy podpisaliśmy. Musimy nadal być zjednoczeni w obronie tych podstawowych wartości europejskich. ”

Raport mógł być skierowany do Polski, podwójnej ofiary dyktatury nazistowskiej i sowieckiej, która dziś wydaje się wycofywać ze swoich prawnych zobowiązań.

M. Abelplot
Czas brukselski