Szentmise Latin x. Roman Kneblewski – Msza Łacińska

2018 szeptemberétől egészen 2019 áprilisáig a Bydgoszczi egyházmegyében volt megtekinthető a Częstochowa-i Szűz Mária kép másolata. A kép korábbi peregrinációjára az említett egyházmegyében 40 évvel ezelőtt volt példa. Ez év április 2-án a kép Jézus Szent Szíve templomban tartózkodott, ahol Roman Kneblewski atya tartott latin rítusú misét.

Od września 2018 roku do kwietnia 2019 roku w Diecezji Bydgoskiej gościła kopia Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Poprzednia peregrynacja na tym terenie miała miejsce 40 lat temu. 2 kwietnia obraz gościł w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie Mszę łacińską odprawił ks. Roman Kneblewski.