Węgrzy zabierają swoje złoto z Londynu

Światowy kryzys gospodarczy, który wybuchł w 2008 roku zmienił dość mocno stosunek banków centralnych do rezerw w złocie. Posiadanie tego surowca stało się strategicznym elementem budowania zaufania do kraju.

W tym tygodniu Węgierski Bank Narodowy poinformował o planie wycofania węgierskich rezerw w złocie z Londynu. 100 tys. uncji rezerw w złocie, ważące około 3 ton, ma powrócić do banku w Budapeszcie. Wartość tych rezerw wynosi około 130 mln dolarów. Węgierski Bank Narodowy naśladuje w tym momencie działania banków centralnych m.in. Niemiec i Austrii, które również zdecydowały się zabrać swoje rezerwy złota. W opinii węgierskiego banku centralnego powinno wzmocnić to zaufanie rynków do państwa węgierskiego.

Londyn jest jednym z głównych światowych centrów obrotu złotem, skąd też przetrzymywanie rezerw na wyspach brytyjskich, ułatwia międzynarodowy obrót nim, zmniejszając jednocześnie koszty związane z transportem. Powyższe argumenty sprawiają, że Narodowy Bank Polski ponad 90% polskich rezerw przetrzymuje w Londynie.

Łukasz Religa

Fot: MBN.hu