Według rzecznika węgierskiego rządu czwartkowe głosowanie w PE było elementem realizacji planu Sorosa

W czwartek Parlament Europejski w stosunku 390 za, do 175 głosów przeciw, przyjął rezolucję w sprawia zasad ustalania mechanizmów udzielania azylu na terenie Unii Europejskie przez obywateli państw trzecich. Ustala ona nowe zasady podziału przybywających imigrantów, w oparciu o kryteria wskaźnika PKB i zamożności danego kraju, bez ustalenia górnych limitów.

Według Ministra Stanu ds. Komunikacji Rządowej Bence’a Tuzsona ta rezolucja umożliwia karanie państw, które nie zamierzają uczestniczyć w przyjmowaniu uchodźców oraz ułatwia łączenie rodzin przybyszów.

Tuzson występując w programie telewizyjnym M1 stwierdził, że przyjęcie tego rozporządzenia jest elementem realizacji tzw. planu Sorosa. Zaatakował on przy tym węgierskich europosłów lewicy, którzy głosowali za przyjęciem tej rezolucji. W jego opinii uczestniczą oni w realizacji planu Sorosa, choć w swoich wypowiedziach kwestionują jego istnienie – Wszyscy naciskający w głosowaniu na przycisk ,,za” wspierają realizację planu Sorosa – stwierdził minister Bence Tuzson.

Jeżeli chodzi o polskich europosłów, rezolucję poparła czwórka: Michał Boni, Danuta Jazłowiecka i Róża Thun z PO oraz Janusz Zemke z SLD. Europosłowie PiS skupieni w grupie Europejskich Reformatorów i Konserwatystów byli przeciwko, zaś pozostali posłowie PO i SLD wstrzymali się od głosu.

Łukasz Religa