Król Węgier o którym napisał Dante ,,Boskiej komedii”

Książę Karol Martel (1271 – 1295) był najstarszym synem króla Neapolu Karola II Andegaweńskiego. Pisane było mu początkowo przyszłe rządzenie w Neapolu, Palermo i na Sycylii. Los sprawił jednak inaczej.

Rok przed swoją śmiercią podczas pobytu we Florencji Martel miał okazję poznać Dantego Alighieri jednego z wybitniejszych włoskich poetów i filozofów tamtej epoki. Spod ręki Dantego wyszła później ,,Boska komedia” uznana za szczytowe arcydzieło literatury średniowiecza. Dante musiał Martel bardzo polubić, bowiem poświęcił mu w ,,Boskiej komedii” całą pieśń oraz duży fragment kolejnej.

Fragment pieśnie VIII w części ,,Raj” ,,Boskiej Komedii”:

Lewy brzeg ziemi, który obmywają

Wody Rodanu ze Sorgą zmieszane,

Czekał mnie, jako pana, w danym czasie

Również Auzonji róg, na którym siedzą

Grody Gaety, Baru i Krotony,

Zkąd Trent i Werde do morza się leją.

Już na mem czole jaśniała korona

Ziemi zroszonej nurtami Dunaju,

Kiedy teutońskie opuszcza on brzegi.

Zbieg zdarzeń sprawił, że Andegawenowie stracili Italię, na rzecz dynastii Aragońskiej. Martel postanowił się upomnieć o tron węgierski, po bezpotomnej śmierci swojego wuja Władysława IV, jednego z ostatnich Arpadów. Martel został tytularnym królem Węgier od 1290 roku, aż do swojej śmierci w 1295 roku. Realną władzę sprawował na Węgrzech jednak Andrzej III, również z dynastii Arpadów. Dopiero syn Martela – Karol Robert od 1310 roku zainaugurował na dobre rządy Arpadów na Węgrzech. Za żonę Karol Robert wziął Elżbietę Łokietkównę, tworząc powiązanie dynastyczne andegaweńsko-piastowskie.

Wnuk Martela, Ludwik Węgierski, po śmierci po śmierci polskiego króla Kazimierza III Wielkiego obejmie również polską koronę. Prawnuczką Martela będzie przyszła święta Jadwiga Andegaweńska. Do Polski sprowadzi ją założyciel Szubina Sędziwój VI Pałuka, który w czasie nieobecności Ludwika Węgierskiego, wraz Elżbietą Łokiektówną pełnił funkcję regenta, sprawując w imieniu Ludwika władzę.

św Jadwiga Andegaweńska na obrazie Julii Pastwy (więcej  ciekawych dzieł- https://www.facebook.com/akwarelki.julia/?pnref=lhc )

Łukasz Religa

Na zdjęciu: Karol Martel