,,Wiara w Maryję Dziewicę może budować wspólnotę krajów sąsiadujących”

W piątek w Bazylice św. Stefana odbyła się uroczystość ukoronowania kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Tego symbolicznego gestu dokonał kardynał Péter Erdő, zarazem Prymas Węgier. Naród Polski w tym podniosłym wydarzeniu reprezentowała węgierska Polonia oraz marszałek Senatu.

W miara w Maryję Dziewicę może budować wspólnotę krajów sąsiadujących – mówił podczas uroczystości kardynał Péter Erdő, który wskazywał, iż ważne jest pielęgnowanie tożsamości narodowej.

Preludium do tej uroczystości była 6. Narodowa Pielgrzymka Węgrów na Jasną Górę, która zakończyła się w czwartek. W czasie uroczystej Mszy Świętej, którą sprawował biskup Siedmiogrodu Tamás József dokonano poświęcenia koron, którymi w piątek kardynał Erdő ukoronował kopię Cudownego Obrazu z Jasnej Góry (pisaliśmy o tym – Tysiąc z pielgrzymów z Węgier modli się na Jasnej Górze). Kopię obrazu Węgrzy otrzymali od Paulinów podczas I Pielgrzymki Narodowej Węgrów w 2011 roku.

Jasnogórski Klasztor mieści się w Częstochowie na terenie Polski, ale jest to miejsce szczególne również dla Węgrów. Zakon Paulinów, który pełni posługę na Jasnej Górze wywodzi się z Węgier. Podczas piątkowej uroczystości przypomniano, iż Paulini na Jasnej Górze znajdowali schronienie, gdy król Joseph II prowadził na wojnę walkę z Kościołem.

W uroczystej koronacji uczestniczył m.in. przewodniczący węgierskiego parlamentu László Kövér oraz marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski. Obecnie byli również przedstawiciele Ogólnokrajowego Samorządu Polski na Węgrzech.

Łukasz Religa

Fot: Facebook / Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech