Rząd ostrzega Węgrów przez terroryzmem na wakacjach

Zdaniem ministra Pétera Szijjártó lato jest okresem szczególnego zagrożenia zamachami terrorystycznymi, stąd też zaapelował do Węgrów udających się za granicę o ostrożność. Za niski poziom bezpieczeństwa w większości krajów Unii Europejskiej obwinia on politykę imigracyjną Brukseli.

W opinii ministra Pétera Szijjártó wszystko wskazuje na to, że polityka Unii Europejskiej w problematyce związanej z imigracją raczej się w najbliższym czasie nie zmieni. Podkreślał on na konferencji prasowej, że w tym roku w zamachach terrorystycznych zginęło już 56 osób, zaś 291 zostało rannych. Oznacza to, że mamy do czynienia z najgorszą sytuacją od dziesięcioleci.

-Europa nadal nie przygotowała się do skutecznego zatrzymania fali imigracji – ubolewa Szijjártó.

Zaapelował on do Węgrów udających się za granicę, aby zgłaszały ten fakt węgierskiej placówce konsularnej, której podlega dany kraj. Pozwolić ma to na udzielenie jak najszybszej pomocy przez MSZ Węgier w przypadku wystąpienia zamachu terrorystycznego. Szijjártó zadeklarował, iż wszystkie węgierskie ambasady i konsulaty będą dostępne telefonicznie przez całą dobę.

Łukasz Religa

Fot: Ministry of Foreign Affairs and Trade