3 lipca, 2022

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Polska świętuje „Złotą Dekadę”, planuje osiągnąć 12 GW mocy fotowoltaicznej do 2022 r. – pv Magazine International

Według nowego raportu, głównym motorem rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce jest energia słoneczna, która jest na dobrej drodze do osiągnięcia 20 GW mocy fotowoltaicznej do 2025 roku. Zmiany regulacyjne i rosnące ceny energii elektrycznej w 2021 r. doprowadziły do ​​„niesamowitego sukcesu” krajowej branży fotowoltaicznej.

Zgodnie z nowym raportem opublikowanym przez Agencję Energii Odnawialnej (IEO), moc fotowoltaiczna w Polsce przekroczy 10 GW w maju 2022 r., a do końca tego roku ma osiągnąć 12 GW.

Zgodnie z raportem „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022”, kraj jest na dobrej drodze do osiągnięcia 20 GW mocy fotowoltaicznej do 2025 r. i całkowitej zainstalowanej mocy 28,5 GW do 2030 r.

Zmiany regulacyjne i rosnące ceny energii elektrycznej doprowadziły do ​​„większego sukcesu” polskiego przemysłu fotowoltaicznego w 2021 r., zauważył IEO. Zainstalowana moc fotowoltaiczna na koniec 2021 r. wyniosła 7,6 GW, przy wzroście nowej mocy o ponad 3,7 GW.

Autorzy dziesiątej edycji raportu określają ostatnie 10 lat jako „złoty wiek polskiej fotowoltaiki”, podkreślając silny wzrost PV w kraju.

Podobnie jak w latach ubiegłych znaczący wkład wnieśli użytkownicy indywidualni, stanowiąc prawie 80% udziału w rynku. Wymierne efekty przyniósł także polski system aukcyjny – pierwsze gigawatowe moce na farmach fotowoltaicznych już pompują moc na scenę.

Moc zainstalowana fotowoltaiki w UE wyniosła na koniec 2021 r. 158 GW, co oznacza wzrost do 21,4 GW. Polska zajmuje obecnie drugie miejsce po Niemczech pod względem rozwoju zainstalowanej mocy fotowoltaicznej.

IEO przewiduje, że krajowy rynek fotowoltaiczny utrzyma swój wzrost w nadchodzących latach, dzięki szybkiemu wzrostowi mocy farm fotowoltaicznych.

„Głównym motorem rozwoju OZE w Polsce jest energia słoneczna” – powiedział minister Ireneusz Zyska, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii. „To efekt świadomej i odpowiedzialnej polityki rządu, której celem jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i zrównoważonych dostaw energii do odbiorców końcowych”.

READ  Premier mówi, że Polska obniży podatki, by zmniejszyć wpływ inflacji

Fotowoltaika stała się technologią o dużej mocy zainstalowanej w krajowej energetyce odnawialnej – dodał Zyska, powołując się na wyniki raportu.

„Jest to coś, z czego branża powinna być dumna i wyzwanie, które utoruje drogę do dalszych sukcesów. Bardzo ważne jest stworzenie odpowiedniego otoczenia prawnego i gospodarczego do dalszego rozwoju sektora pod kątem norm rynkowych.

Jiska powiedział, że dalsza współpraca między administracją rządową a interesariuszami przemysłu jest konieczna, aby Polska mogła kontynuować transformację energetyczną w oparciu o nowoczesne technologie zeroemisyjne.

W tym celu krajowa umowa sektorowa, ratyfikowana w grudniu, ma na celu stworzenie przemysłowego łańcucha wartości fotowoltaiki, ze szczególnym naciskiem na maksymalizację wkładu Polski w zwiększenie zawartości lokalnej.

Raport odnosi się również do bieżących wyzwań związanych z niskimi inwestycjami w sieci energetyczne, rosnącymi cenami surowców do paneli fotowoltaicznych, w tym aluminium i krzemu, oraz zakłóceniami w łańcuchu dostaw, które utrudniły dostępność modułów i falowników.

„Po raz pierwszy ceny gotowych instalacji wzrosły średnio o 5% rocznie, co jest światowym trendem, ale wzrost cen energii zakontraktowanych w projektach aukcyjnych nie różnicuje rynku polskiego. Światowego” IEO powiedział.

„Sytuacja w 2021 roku jest zwieńczeniem wielu lat ciężkiej pracy w branży jako całości, zwłaszcza w ciągu ostatnich czterech lat, kiedy to boom fotowoltaiczny, sukces inwestycyjny i stały się wehikułem gospodarczym Europy” – powiedział Prezes IEO Gresekors Wiśniewski. „Pod względem przyrostu nowych mocy fotowoltaicznych w 2018 r. Polska zajęła ósme miejsce w UE-27, piąte w 2019 r., czwarte w 2020 r. i drugie w 2021 r., z imponującym rocznym przyrostem mocy wynoszącym 3,7 GW”.

Dalszy sukces będzie jednak zależał od skuteczności usuwania ograniczeń infrastrukturalnych i lokalizacyjnych oraz zwiększania odporności na zakłócenia łańcucha dostaw poprzez inwestycje krajowe i innowacje technologiczne w sektorze produkcji sprzętu.