8 grudnia, 2022

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Komisja UE przeznacza dla Polski 144,6 mln euro na wsparcie ukraińskich uchodźców uciekających przed wojną

Komisja Europejska przyznała Polsce 144,6 mln euro na pomoc uchodźcom uciekającym przed wojną na Ukrainie.

W oświadczeniu wydanym 28 października Komisja Europejska podkreśliła, że ​​pierwsza transza środków zostanie rozdysponowana przez władze za pośrednictwem mechanizmu pomocy doraźnej. SchengenVisaInfo.com raporty.

Pod tym względem stanowi prawie 60 proc. lub 248 mln euro całkowitej kwoty przyznanej krajom UE przyjmującym największą liczbę uchodźców z Ukrainy. Pozostałe kraje w tej grupie to Rumunia, Węgry, Słowacja i Czechy.

„Finansowanie pochodzi z Europejskiego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (AMIF) oraz Instrumentu Pomocy Finansowej dla Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej. Będą one częściowo finansowane przez polski rząd na pomoc uchodźcom z Ukrainy oraz na wzmocnienie infrastruktury granicznej na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (UE). Raport mówi.

Ponadto Komisja zauważa, że ​​otrzymała oświadczenie z podziękowaniami od Polski za finansowanie, podkreślając, że potrzebne są większe środki, aby skuteczniej zaspokoić potrzeby dużej liczby nowo przybyłych Ukraińców.

Dane dostarczone przez agencję ONZ ds. uchodźców ujawniły, że od rozpoczęcia wojny na Ukrainie 24 lutego do Polski wjechało prawie 1,5 miliona uchodźców z Ukrainy.

Z takich danych wynika również, że Polska przyjęła do tej pory największą liczbę uchodźców – 5 090 535.

Polska i Niemcy udzieliły w sierpniu największej liczby tymczasowych schronień ukraińskim uchodźcom, wynika z danych opublikowanych przez Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej.

Eurostat ujawnił, że W sierpniu w Polsce ochronę czasową otrzymało 67 280 osób. Na podstawie tych danych większość osób ubiegających się o status uchodźcy w Polsce w sierpniu, 28 procent, stanowiły osoby nieletnie poniżej 18 roku życia, a 19 120 z nich to dzieci.

Również Polska ogłosiła niedawno Kraj planuje zmienić specjalną ustawę o pomocy dla Ukraińców i jednocześnie wprowadzić nowe warunki pobytu.

Jak wyjaśniają władze, od stycznia przyszłego roku ukraińscy uchodźcy będą musieli pokryć część kosztów utrzymania w mieszkaniach zbiorowych i ubiegać się o numer PESEL.

READ  Reprezentację Polski w piłce nożnej eskortowały samoloty F-16

Ponadto uchodźcy z Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24 lutego, muszą wystąpić o nadanie numeru PESEL, czyli numeru Publicznego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności.