9 lutego, 2023

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Europejski Sąd nakazuje przeniesienie warszawskich sędziów

Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPCz) nakazał polskim władzom tymczasowe uchylenie decyzji o przymusowym przeniesieniu trzech sędziów do innego wydziału.

Marzana Bykarska-Drek, Ewa Krekajdis i Ewa Lessiszka-Furdak, wszystkie z 20-30-letnim doświadczeniem w prawie karnym, zostały przeniesione z Wydziału Karnego Sądu Apelacyjnego w Warszawie do Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Decyzja zapadła po tym, jak odmówili zasiadania z sędziami wybranymi przez KRS – organ odpowiedzialny za powoływanie sędziów – po tym, jak rząd dokonał przeglądu, by dać politykom większą kontrolę nad tym organem.

Różne wyroki wg Polski I europejski Sądy uznały nową KRS za niekonstytucyjną, a eksperci prawni twierdzą, że orzeczenia sądów wydawane przez sędziów, których ona wyznacza, mogą być wadliwe pod względem prawnym.

Trzydziestu polskich sędziów Sądu Najwyższego odmawia współpracy z kolegami powołanymi po reformie sądownictwa

Piekarska-Drążek, Gregajtys i Leszczyńska-Furtak uzasadniali swoją decyzję zapewnieniem prawa do niezależnego sądu. Jednak szef ich dworu, Piotr Szab – był jeszcze wyższy Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów – oskarżyli ich o „przewlekłą odmowę wykonywania podstawowych obowiązków służbowych”.

Kiedy w sierpniu Gregajtys i Leszczyńska-Furtak zostali zastąpieni przez Schab, 1500 sędziów z całej Polski podpisało listy w ich obronie. Gazeta Wiborza Codzienny.

„Uważamy traktowanie naszych kolegów za głęboko naganne i lekceważące ich lata ciężkiej pracy oraz próbę wywołania efektu chłodu” – czytamy w jednym z listów podpisanych przez ponad 100 czynnych i emerytowanych sędziów. Sąd Najwyższy i Sąd Apelacyjny w Warszawie.

W liście sędziowie porównali także decyzję Schaapa z represjami podjętymi przez komunistyczne władze Polski w latach 80. „zwłaszcza w stanie wojennym”. Sklep. Nie zmienił jednak swojej decyzji i później zmienił decyzję na Piekarska-Drezek.

Polska naruszyła prawa sędziego „nielegalną” izbą dyscyplinarną, stwierdza europejski sąd

Trzech sędziów skierowało sprawę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a decyzją ogłoszoną pod koniec wtorku Trybunał Europejski tymczasowo zawiesił wykonanie decyzji o przeniesieniu ich do departamentu pracy i zakazał przeniesienia ich do innego departamentu bez ich zgody.

READ  Ustali, kiedy polskie działania otrzymają dofinansowanie

„Wyrok ETPCz oznacza, że ​​sędziowie są ponownie powołani do orzekania w Izbie Karnej Sądu Apelacyjnego” – powiedział ich adwokat Piotr Zemla w internetowym serwisie informacyjnym OKO.press. Wyrok wejdzie w życie natychmiast, a trzej sędziowie mają złożyć skargę przeciwko Polsce do ETPCz.

Według Zemli orzeczenie jest bezprecedensowe i jeśli prezes i wiceprezes Sądu Apelacyjnego nie wykonają go, grozi im odpowiedzialność karna z art. 231 polskiego Kodeksu karnego, który karze tych, którzy nadużywają władzy lub tego nie zrobić. Do wykonywania obowiązków służbowych.

Tymczasem w Polsce inny prawnik reprezentujący sędziów skierował do prokuratury zawiadomienie przeciwko Schaapowi i jego zastępcy Przemysławowi Radzikowi, zarzucając im nadużycie władzy poprzez przeniesienie sędziów bez zezwolenia, poinformował OKO.press.

Ostatnie orzeczenie oznacza dalszą poprawę długoterminowego wzrostu Kontrowersje wokół praworządności Polska znajduje się pod narodowo-konserwatywnym rządem Prawa i Sprawiedliwości (PiS), który został oskarżony przez różne polskie i międzynarodowe organizacje o podważanie niezawisłości sędziowskiej.

Kwestia ta doprowadziła Europejczyków do wstrzymania z Polski miliardów euro przeznaczonych na odbudowę po pandemii i fundusze integracyjne. Zamieszanie w polskim systemie prawnym. Referendum przedstawia Większość Polaków sprzeciwia się reformom rządu.

PiS przekonuje jednak, że jego reformy zostały przeprowadzone zgodnie z prawem i są niezbędne, aby wymiar sprawiedliwości stał się bardziej odpowiedzialny i skuteczny.

winnym Przełomowy werdykt ogłoszono wczorajNaczelny Sąd Administracyjny uznał, że Trybunał Konstytucyjny utracił zdolność prawną do orzekania, ponieważ miał niewłaściwie powołanych sędziów „cierpiących na nielegalność”.

Polski Trybunał Konstytucyjny, który utracił swoją właściwość prawną, kieruje Naczelnym Sądem Administracyjnym

Główne zdjęcie: STEFAN ROMANIK / Agencja Wyborcza.pl