19 sierpnia, 2022

Magyar24

Polska Najnowsze wiadomości, zdjęcia, filmy i raporty specjalne z. Polska Blogi, komentarze i wiadomości archiwalne na …

Ekspert ONZ wzywa Polskę do zniesienia „podwójnych standardów” w stosunku do uchodźców Wiadomości o migracji

Ekspert ONZ wzywa Polskę do zniesienia „podwójnych standardów” w stosunku do uchodźców Wiadomości o migracji

Powitanie Ukraińców uciekających przed wojną jest w jaskrawym kontraście z traktowaniem przez Warszawę innych migrantów i uchodźców, powiedział specjalny sprawozdawca ONZ.

Specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw migrantów powiedział, że polskie władze powinny zaprzestać zatrzymywania migrantów w pobliżu granicy z Białorusią i zakończyć „bardzo różne” traktowanie uchodźców ukraińskich i nieukraińskich.

Philip Gonzalez Morales pochwalił w czwartek działania polskich władz i obywateli, którzy udzielili ochrony i pomocy ponad dwóm milionom ukraińskich uchodźców i przechowali ich od początku rosyjskiej inwazji w lutym.

Powiedział jednak, że nie-Ukraińcy uciekający z kraju mieli trudności z uzyskaniem pozwolenia na pobyt i odpowiedniego schronienia i nie korzystają z takiej samej ochrony prawnej.

Niektórzy uciekający przed wojną pochodzili z krajów trzecich, często z Bliskiego Wschodu, Azji lub Afryki, którzy w czasie inwazji studiowali lub pracowali na Ukrainie.

„Z niepokojem zauważam, że to podwójne podejście doprowadziło do poczucia dyskryminacji wśród obywateli krajów trzecich” – powiedział Morales w oświadczeniu po wizycie w Polsce i na Białorusi w dniach 12-25 lipca.

Nie było natychmiastowego komentarza do oświadczenia Moralesa ze strony polskiego rządu ani polskiej straży granicznej.

Kryzys graniczny Białorusi

Poza skutkami wojny na Ukrainie, od połowy 2021 r. Polska stanęła w obliczu prób przekroczenia granicy z Białorusią i wejścia do Unii Europejskiej przez dziesiątki tysięcy migrantów i uchodźców.

Kryzys skłonił Polskę do stworzenia strefy kryzysowej, budowy stalowej bariery granicznej i wprowadzenia kampanii pushback. Tymczasem szacuje się, że co najmniej 20 migrantów i uchodźców zginęło w zamarzniętych lasach i na bagnach regionu.

READ  Ośmiu kandydatów startuje na miejsce premiera Wielkiej Brytanii Johnsona

Morales powiedział, że ci migranci i uchodźcy, wielu z nich z Bliskiego Wschodu i Afganistanu, są „rutynowo” przetrzymywani de facto w polskich ośrodkach detencyjnych w pobliżu granicy, w tym dzieci, z naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Powiedział, że osobiście odwiedził jeden z ośrodków i widział przebywających tam dziesiątki członków rodziny z dziećmi.

„Wzywałem również Polskę do stosowania detencji imigracyjnej jako środka ostatecznego, aby powstrzymać praktykę przetrzymywania dzieci przez imigrację” – powiedział podczas wirtualnego briefingu prasowego.

„Wzywam odpowiednie władze do natychmiastowego uwolnienia dzieci bez opieki, dzieci z rodzinami, kobiet w ciąży i osób z zaburzeniami psychicznymi w otwartych placówkach” – powiedział.

Polska i inni członkowie Unii Europejskiej oskarżyli Białoruś o zaaranżowanie kryzysu poprzez nakłanianie ludzi z Bliskiego Wschodu do prób nielegalnego przedostania się do bloku w odwecie za zachodnie sankcje nałożone na Mińsk po długo kwestionowanych wyborach z sierpnia 2020 r., w których doszło do wydania prezydenta. Aleksander Łukaszenko jest szóstą kadencją.

Mińsk zaprzeczył zarzutom.