Warunki życia węgierskich emerytów są poniżej poziomu

Według Pénzcentrum.hu liczba emerytów 1.01.2018 wyniosła milion. Ponad 600 tysięcy osób otrzymuje  od 76 euro do poniżej 300 euro.

Według statystyk 1/4 seniorów otrzymuje emeryturę w granicach 150-300 euro. Najwięcej takich osób mieszka w stolicy.

Teoretycznie najniższe świadczenie wynosi 85 euro plus dodatki, jednak są emeryci, którzy dostają dużo mniej, czyli 76 euro.  Zgodnie twierdzą, że taka płaca jest zbyt mała, by wieść godne życie. Szukają więc pracy, która byłaby dodatkiem do ich emerytury, ale pracodawcy zazwyczaj poszukują młodych, energicznych i zdrowych ludzi. Takie wymagania ich  dyskwalifikują.

Dlaczego dzieje się tak, że niektóre osoby dostają bardzo niską emeryturę?

Specjaliści próbują wyjaśnić przyczynę tego zjawiska. Według nich jest kilka podstawowych powodów takiego stanu rzeczy. Pierwszy — ktoś nie przepracował 20 lat. Drugi – zarobki danej osoby były bardzo niskie. Trzeci — nielegalne zatrudnienia.

Według Dorottya Szikra, pracownicy Akademii Nauk, ludzie przechodzący na emeryturę są narażeni na wiele niebezpieczeństw.  Coraz częściej zdarzają się przypadki pracy „na czarno”. Coraz częściej zatrudnieni pracują mniej niż 20 lat.

Sytuacja na Węgrzech nie jest kolorowa. Problem niskich świadczeń emerytalnych i złych warunków życia emerytów jest bardzo duży.