Marszałkowie Sejmu i Senatu wyróżnieni przez prezydenta Węgier

Prezydent Węgier János Áder wyróżnił Wielkim Krzyżem Orderu Zasług dla Węgier marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego oraz marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w gmachu węgierskiego parlamentu w Budapeszcie. O wyróżnienie obu polityków wnioskował premier Viktor Orban.

W roli Marszałka Izby jest aktywnym uczestnikiem zarówno w polityce, jak i społecznie, w kształtowaniu stosunków polsko-węgierskich – napisano w laudacji na cześć marszałka Kuchcińskiego, która odczytał przewodniczący węgierskiego parlamentu László Kövér.

– Wspólnie dzisiaj budujemy nową Europę Środkową. Rozpoznaliśmy signum temporis. Zrozumieliśmy, że nasza przyjaźń i współpraca, a zwłaszcza znaczenie polityczne mogą być wzmocnione współpracą w całym makroregionie środkowoeuropejskim – zaznaczył Marszałek Sejmu. Wymienił w tym miejscu takie inicjatywy jak Grupa Wyszehradzka, Trójmorze, czy konferencja Europa Karpat.

Fot: Paweł Kula / Kancelaria Sejmu RP