W Bułgarii unijni politycy rozmawiają o polityce imigracyjnej

W stolicy Bułgarii Sofii w czwartek i sobotę odbył się nieformalny szczyt ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rozmawiano o polityce imigracyjnej i wyzwaniach jakie ona stawia.

Ministrowie rozmawiali o potrzebie przygotowania reformy wspólnego europejskiego systemu azylowego. Węgry reprezentował w Sofii szef MSW Sándor Pintér, który podkreślał, że największym wyzwaniem jest dążenie do ograniczenia napływu nielegalnej migracji. Zdaniem węgierskiego ministra działania należy podejmować już w krajach pochodzenia migracji, a także pełniących rolę tranzytowych. Węgry oczekują w tej materii reformy systemu dublińskiego, do czego wymagany będzie jednak wcześniej consensus wśród polityków. Pintér podkreślił również, iż suwerennym prawem każdego państwa jest decydowanie o swoim terytorium.

Rozmawiano również o współpracy w ramach zintegrowanego systemu zarządzania granicami. Zdaniem węgierskiej delegacji, kraj ten czyni wszystko, aby należycie zabezpieczyć granice zewnętrzną Unii Europejskiej.

Łukasz Religa na podstawie depeszy MTI