Na Węgrzech brakuje kurierów

Dziennikarze węgierskiego wydania Forbes piszą, że na dużym problemem dla rozwijającej się w tym kraju branży handlu internetowego, staje się brak kurierów. Skutkować może to przede wszystkim wzrostem cen usług.

Według danych węgierskiego Głównego Urzędu Statystycznego w okresie od lipca do września cena usług kurierskich wzrosła o 10%. Szacuje się, że w roku bieżącym wzrost może wynieść około 15%.

Jak wynika z publikacji Forbes.hu, wykonywanie usług kurierskich stało się mało atrakcyjne dla pracowników, którzy oczekują wyższych wynagrodzeń. Na Węgrzech odnotowywane jest stosunkowo niskie bezrobocie, przez co pracownicy znajdują się na uprzywilejowanej pozycji wobec przedsiębiorców.

Branża e-commerce na Węgrzech się rozwija, przez co wzrasta tylko zainteresowanie na usługi kurierskie. Za tym rozwojem, zdaniem specjalistów, nie nadążają firmy dostawcze.

Łukasz Religa / Forbes.hu / DailyNewsHungary.com