Węgry zawetują działania Komisji Europejskiej wobec Polski

Wczoraj Komisja Europejska wszczęła przeciwko Polsce postępowanie na mocy art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej. Konsekwencją tych działań mogą być w przyszłości sankcje wobec naszego kraju. Rząd węgierski zapewnia, że zawetuje ewentualne kroki wobec Warszawy.

Żeby zastosować art 7 konieczna jest jednomyślność wszystkich krajów, których postępowanie nie dotyczy. W tym wypadku zatem wyłączona ze współdecydowania byłaby Polska. Wicepremier Węgier Zsolt  Semjén uważa, że działania Komisji Europejskiej wobec Polski są niedopuszczalne – Bruksela wywiera presje na suwerenne państwa – zaznacza. W jego opinii Komisja Europejska działa w sprzeczności przeciwko europejskim wartościom.

Wicepremier Semjén powołuje się również na zobowiązania spoczywające na jego rządzie z tytułu przyjaźni polsko-węgierskiej.

Łukasz Religa na podstawie informacji agencji MTI

Fot: Kormanyzat