Węgry zacieśniają współpracę gospodarczą z Iranem

Węgry z punktu widzenia Iranu traktowane są jako brama na rynek Unii Europejskiej, natomiast rynek irański może być bardzo atrakcyjnym miejsce dla węgierskich firm. O współpracy gospodarczej irańsko-węgierskiej rozmawiano w niedzielę w Teheranie.

W Iranie gościł węgierski minister gospodarki Mihály Varga, który po spotkaniu z irańskim ministrem finansów Masoudem Karbasianem wyraził stanowisko, iż oba państwa zamierzają umacniać wzajemne więzi gospodarcze. Padła podczas tego spotkania sugestia, uruchomienia pomiędzy Iranem i Węgrami połączeń lotniczych.

Węgierska rządowa agencja prasowa MTI informuje, iż węgierskie Eximbank na wzmocnienie współpracy gospodarczej z Iranem przeznaczył do tej pory już 162 mln dolarów. Minister Varga natomiast wskazuje, że zdecydowana polityka węgierskiego rządu wobec zacieśniania współpracy z Iranem spowodowała wzrost eksportu z Węgier do tego kraju, w okresie od stycznia do sierpnia bieżącego roku o 60%.

Łukasz Religa

Na podstawie informacji agencji MTI