Węgry uważają się za jedno z bezpieczniejszych państw na świecie

Taki pogląd wyraził minister obrony narodowej István Simicskó podczas spotkania przedstawicieli resortów obrony państw NATO w Brukseli. Na tym spotkaniu wyraził on również chęć rozważenia większej obecności Węgier w Afganistanie.

W opinii Istvána Simicskó Węgry nie mają problemów z bezpieczeństwem wewnętrznym i dobrze poradziły sobie z kryzysem imigracyjnym oraz wyzwaniami jakie niesie terroryzm. Podkreślał on, iż jego kraj pod względem bezpieczeństwa jest atrakcyjny zarówno dla mieszkańców, jak i turystów.

Simicskó poinformował również, iż węgierski rząd rozważy wysłanie dodatkowych żołnierzy na misję stabilizacyjną w Afganistanie.

Łukasz Religa

Fot: Kormanyzat.hu