Orban: Węgry z kryzysu gospodarczego wyciągnął nasz własny model

W piątek w Goteborgu odbył się pierwszy od dwóch dekad unijny Szczyt Społeczny z udziałem m.in. premiera Węgier Victora Orbana oraz przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude Junckera. Węgierski premier podkreślał wielokrotnie, iż jego kraj nadal zamierza realizować swój model rozwojowy, który pozwolił wydostać się z kryzysu gospodarczego, który zagrażał Węgrom jeszcze na początku bieżącej dekady.

Premier Victor Orban chwalił się, iż w 2010 roku stopa bezrobocia na Węgrzech wynosiła 12,5%, gdy teraz wynosi około 4%. Podkreślał również, że dług publiczny udaje się utrzymywać poniżej 3%.

Węgierski model rozwoju według Orbana opiera się na trzech filarach – gospodarce opartej o prace; rozwiązywanie problemów demograficznych wewnątrz Węgier, bez pomocy zewnętrznej; a także elastyczne regulacje w stosunku do rynku pracy. Jeżeli chodzi o drugi model, premier Węgier wskazał, iż jego kraj zamierza rozwiązywać problemy z zatrudnieniem i demografią bez stosowania imigracji, co czyni wiele państw Unii Europejskiej.

Szczyt prowadzony jest przez szefa KE Jeana-Claude Junckera i premiera Szwecji Stefana Lofvena. Przewodniczący Juncker od pewnego czasu dąży do utworzenia europejskiego filaru praw socjalnych. Realizacji tego zamierzenia służył również szczyt Goteborgu.

Łukasz Religa

Fot: Balázs Szecsődi / Kormanyzat

Więcej o węgierskim modelu gospodarczym pisaliśmy – Walka Victora Orbana o niezależność węgierskiej gospodarki