O sporze z Ukrainą dyskutowano w Brukseli

Spór węgiersko-ukraiński cały czas nie został zażegnany – węgierski rząd zapowiada, że jest skłonny nawet blokować integrację międzynarodową swojego wschodniego sąsiada jeżeli będzie taka konieczność. Temat pojawił się ponownie na odbywającym się w Brukseli szczycie Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej.

Węgry nie poświęcą mniejszości etnicznej na ołtarzu światowej polityki – zapowiedział jednoznacznie Peter Szijjártó, szef węgierskiego MSZ, podczas szczytu w Brukseli. Cytowany przez agencję MTI, ponownie wezwał władze Ukrainy do uchylenia niekorzystnego dla mniejszości narodowego prawa oświatowego. Szijjártó zaznaczał, że w ten sposób Ukraina narusza zasady integracji europejskiej.

Szczyt Partnerstwa Wschodniego zakończył się przyjęciem deklaracji, w której wezwano do egzekwowania praw mniejszości narodowych zgodnie z konwencjami ONZ i Rady Europy. W opinii węgierskiego MSZ ten dokument zobowiązuje władze w Kijowie do zmiany nastawienia wobec mniejszości narodowych, w tym Węgrów na Zakarpaciu.

Minister Szijjártó w Brukseli wyraził również poparcie dla zniesienia wiz przez Unię Europejską wobec Gruzji i Mołdawi, zawarcia umowy o ramowej współpracy UE z Azerbejdżanem, a także zniesienia sankcji wobec Białorusi.

Łukasz Religa

na podstawie doniesie agencji MTI

Fot: Kormanyzat