Gubernator Zakarpacia krytykuje politykę Kijowa

Zdaniem Giennadija Moskala, gubernatora Zakarpacia, władze państwowe w Kijowie ponoszą winę za konfliktowanie się Ukrainy z Węgrami, Rumunią i Polską. Moskal swój negatywny stosunek wobec polityki Kijowa wyraził w wywiadzie dla telewizji NewsOne.

Zakarpacie jest regionem Ukrainy, zamieszkiwanym przez duży odsetek mniejszości węgierskiej.

-Myśmy rozpętali konflikty z Rumunami, Węgrami i Polakami. Pamiętacie pierwszy Majdan? Byli tam prezydent Kwaśniewski, prezydent Słowacji Rudolf Szuster. A na drugim – Kwaśniewski siedział i milczał w tej sprawie – ubolewał gubernator Giennadija Moskal. Przyznał jednak, iż władze Zakarpacia mają bardzo dobre stosunki z mniejszościami narodowymi.

Moskal uważa, że kontynuacja obecnej polityki może zamknąć Ukrainie drogę do Unii Europejskiej. Jak podkreślił, wystarczy konflikt z jednym sąsiadem, chociażby Węgrami, aby drzwi UE dla tego kraju się zatrzasnęły.

W ostatnim czasie najbardziej widoczne były konflikty pomiędzy Kijowem i Budapesztem. Węgrzy oczekiwali dość stanowczych reakcji Europy wobec nowej ustawy oświatowej, która ma uderzać w mniejszości narodowe. Natomiast w ostatnich dniach widocznie pogorszyły się też relacje polsko-ukraińskie; polski MSZ jeszcze niedawno był głównym adwokatem Ukrainy w Unii Europejskiej, jednak w ostatnich dniach doszło do sporu o kultywowanie zbrodniarzy z UPA w tym kraju.

Magyar24/ newsone.ua / Kresy.pl